Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w referacie IiPS – 22.02.2024.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na inspektora ds. szkoleń OPS-CPiRES – 15.02.2024 r.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Podinspektor w Referacie F-A – 7.02.2024 r.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Główny specjalista w Referacie F-A – 7.02.2024 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 29.01.2024 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 19.01.2024.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na głównego specjalistę w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 19.01.2024.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 19.01.2024.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko podinspektora – brak kandydatów – 17.01.2024 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – FERS szkolenia – 15.01.2024.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o rozstrzygnięcie naboru na Inspektora OPS-CPiRES – 11.01.2024.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego inspektora – 27.12.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor F-A – 21.12.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor F-A – 21.12.2023.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska INSPEKTORA OPS – 21.12.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – FERS szkolenia – 7.12.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – FERS badania – 7.12.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – starszy inspektor – 6.12.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektu – 26.09.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów – 22.09.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. realizacji projektów – 29.08.2023.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – 25.08.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora – 22.08.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor 10.07.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor 19.04.2023.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.04.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.04.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty – 4.04.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta – 4.04.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista 8.03.2023.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent 8.03.2023.docxMS Word document, opens a new window

Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.02.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 2.02.2023 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor 9.01.2023.docxMS Word document, opens a new window

Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora ds. informacji i promocji – 26.09.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. informacji i promocji – 20.09.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. informacji i promocji – 30.08.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 20.06.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 9.06.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 31.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 30.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 30.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 27.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 18.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 6.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 6.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 6.05.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor – 25.04.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 5.04.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 5.04.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 10.03.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 10.03.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 18.02.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 26.01.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o zakończeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 26.01.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.01.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko inspektora – 5.01.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie na wolne stanowisko inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 5.01.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora – 5.01.2022 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 29.12.2021 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora – 27.12.2021.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 17.12.2021 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w wymiarze połowy etatu – 16.12.2021 r.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 8.12.2021 r.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na głównego specjalistę w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie o naborze na głównego specjalistę w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 25.08.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 30.06.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 30.06.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Informacja z dnia 18 maja 2021 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 7.05.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. realizacji projektówMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 26.03.2021 r. dot. rozstrzygnięcia naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społęcznej.docxMS Word document, opens a new window

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Starszego specjalisty ds. badań i modelu.docxMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracyMS Word document, opens a new window

Informacja z dnia 8 marca 2021 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki SpołecznejMS Word document, opens a new window

Informacja z dnia 24 lutego 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko starszego specjalisty w Referacie Finansowo-AdministracyjnymMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 19 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko pracy: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 16 lutego 2021 r. dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko starszego specjalisty w Referacie Finansowo-AdministracyjnymMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 16 lutego 2021 r. – lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista w Referacie Finansowo – AdministracyjnymMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2021 r. – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Starszy specjalista w Referacie Finansowo – AdministracyjnymMS Word document, opens a new window

Informacja z dnia 29 stycznia 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki SpołecznejMS Word document, opens a new window

Informacja z dnia 27 stycznia 2021 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego specjalisty ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w OpoluMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2021 r. – lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Obserwatorium Polityki SpołecznejMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym (drugi etat) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w ROPS w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w OpoluMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 4.12.2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 4.12.2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ROPS w OpoluPDF document, opens a new window

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docxMS Word document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść:
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (22 lutego 2024 r. godz. 14:44)