Statut

Uchwała Nr XXXVII/404/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XXIV/274/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XV/168/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XXXVII/444/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XXXII/405/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XXV/315/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XII/155/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr IX/71/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XXI/149/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIII/74/99 z dnia 26 października 1999 r. o utworzeniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Załącznik do uchwały Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window

Uchwała Nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.PDF document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gabruk
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)