Zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)