Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2013 r.PDF document, opens a new window
Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2012 r.PDF document, opens a new window
Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2011 r.PDF document, opens a new window
Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2010 r.PDF document, opens a new window
Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2009 r.MS Word document, opens a new window
Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2008 r.MS Word document, opens a new window
Majątek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – stan na 31.12.2007 r.MS Word document, opens a new window

Udzielona pomoc publicznaMS Excel document, opens a new window
Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Janowska

Informacja o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez podmioty będące beneficjentami pomocy publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.71.478) – umieszczona jest na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakładce „pomoc publiczna” (http://www.umwo.opole.pl)external, opens a new window
Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Janowska


Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)