Oferty pracy

Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w ROPS w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w OpoluMS Word document, opens a new window

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 4.12.2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie z dnia 4.12.2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)MS Word document, opens a new window

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ROPS w OpoluPDF document, opens a new window

Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracyMS Word document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Różycki
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (13 stycznia 2021 r. godz. 21:09)