Kompleksowa organizacja usług szkoleniowych dla przedstawicieli Instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim – Znak sprawy: UZP.4011.8.2021

 1. Ogłoszenie.pdfPDF document, opens a new window
 2. SWZ.docxMS Word document, opens a new window
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.docxMS Word document, opens a new window
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Wstępne oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiazanie podmiotu trzeciego.docxMS Word document, opens a new window
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz zaplecza.docxMS Word document, opens a new window
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób.docxMS Word document, opens a new window
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docxMS Word document, opens a new window
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu.docxMS Word document, opens a new window
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docxMS Word document, opens a new window
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – Wytyczne.pdfPDF document, opens a new window
 12. Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa o powierzeniu pdo – wzór.docxMS Word document, opens a new window

18.06.2021 r.

 1. Załącznik nr 9 do SWZ – Wytyczne – wersja dostępna cyfrowo.pdfPDF document, opens a new window

24.06.2021 r.

 1. 24.06.2021 r. Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert.pdfPDF document, opens a new window
 2. 24.06.2021 r. Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu związania ofertą.pdfPDF document, opens a new window
 3. 24.06.2021 Modyfikacja SWZ.docxMS Word document, opens a new window

29.06.2021 r.

 1. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docxMS Word document, opens a new window
 2. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

5.07.2021 r.

 1. 05.07.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (17 czerwca 2021 r. godz. 15:14)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (5 lipca 2021 r. godz. 13:57)