Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – znak sprawy: UZP.4011.9.2021

7.09.2021 r.

 1. Ogłoszenie BZP 07.09.2021.pdfPDF document, opens a new window
 2. SWZ.docxMS Word document, opens a new window
 3. ZAŁ 1 Treść oferty.docxMS Word document, opens a new window
 4. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 1 Warsztaty umiejętności wychowawczych (…).docxMS Word document, opens a new window
 5. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 2 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka (…).docxMS Word document, opens a new window
 6. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 3 Wspomaganie dziecka z zaburzeniami (…).docxMS Word document, opens a new window
 7. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 4 WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (…).docxMS Word document, opens a new window
 8. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 5 Budowanie rodziny.docxMS Word document, opens a new window
 9. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 6 Właściwa Komunikacja.docxMS Word document, opens a new window
 10. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 7 MOJA RODZINA ZNACZENIE (…).docxMS Word document, opens a new window
 11. ZAŁ 1A CZĘŚĆ 8 WPŁYW ŚRODOWISKA, W KTÓRYM DZIECKO (…).docxMS Word document, opens a new window
 12. ZAŁ 2 WSTĘPNE oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 13. ZAŁ 3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docxMS Word document, opens a new window
 14. ZAŁ 4 Projektowane postanowienia umowy.docxMS Word document, opens a new window

15.09.2021 r.

 1. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docxMS Word document, opens a new window
 2. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

20.09.2021 r.

 1. Unieważnienie.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (7 września 2021 r. godz. 19:35)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (20 września 2021 r. godz. 18:29)