Kompleksowa organizacja usługi szkoleniowej dla przedstawicieli Instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim – Znak sprawy: UZP.4011.12.2021

9.11.2021 r.

 1. Ogłoszenie BZP.pdfPDF document, opens a new window
 2. SWZ.docxMS Word document, opens a new window
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.docxMS Word document, opens a new window
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Wstępne oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docxMS Word document, opens a new window
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz osób.docxMS Word document, opens a new window
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa.docxMS Word document, opens a new window
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu.docxMS Word document, opens a new window
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docxMS Word document, opens a new window
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – Wytyczne.pdfPDF document, opens a new window
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – Umowa o powierzeniu pdo – wzór.docxMS Word document, opens a new window

10.11.2021 r.

 1. 10.11.2021 zmiana SWZ w zakresie zał. nr 7.docxMS Word document, opens a new window
 2. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 10.11.2021.docxMS Word document, opens a new window

17.11.2021 r.

 1. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docxMS Word document, opens a new window

18.11.2021 r.

 1. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

19.11.2021 r.

 1. 19.11.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (9 listopada 2021 r. godz. 13:48)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (19 listopada 2021 r. godz. 14:48)