Kompleksowa organizacja usługi szkoleniowej dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych – Znak sprawy: UZP.4011.6.2021-C

24.09.2021 r.

 1. Ogłoszenie BZP.pdfPDF document, opens a new window
 2. SWZ.docxMS Word document, opens a new window
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.docxMS Word document, opens a new window
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Wstępne oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docxMS Word document, opens a new window
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docxMS Word document, opens a new window
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – Niezależne życie – program szkolenia.pdfPDF document, opens a new window
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – Katalog cen rynkowych.pdfPDF document, opens a new window
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docxMS Word document, opens a new window

27.09.2021 r.

 1. 27.09.2021 pytania i odpowiedzi.docxMS Word document, opens a new window

28.09.2021 r.

 1. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docxMS Word document, opens a new window

4.10.2021 r.

 1. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

6.10.2021 r.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (24 września 2021 r. godz. 14:41)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (6 października 2021 r. godz. 12:30)