Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla ROPS w Opolu w ramach projektów UE – Znak sprawy: UZP.4011.10.2021

 1. Ogłoszenie BZP.pdfPDF document, opens a new window
 2. SWZ 4011.10.2021.docxMS Word document, opens a new window
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.docxMS Word document, opens a new window
 4. Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1.docxMS Word document, opens a new window
 5. Załącznik nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2.docxMS Word document, opens a new window
 6. Załącznik nr 1C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3.docxMS Word document, opens a new window
 7. Załącznik nr 2 do SWZ – Wstępne oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 8. Załącznik nr 3a – Projektowane postanowienia umowy dla części nr 1.docxMS Word document, opens a new window
 9. Załącznik nr 3b – Projektowane postanowienia umowy dla części nr 2.docxMS Word document, opens a new window
 10. Załącznik nr 3c – Projektowane postanowienia umowy dla części nr 3.docxMS Word document, opens a new window

29.09.2021 r.

 1. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx\MS Word document, opens a new window

30.09.2021 r.

 1. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

4.10.2021 r.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021.docxMS Word document, opens a new window
 2. Unieważnienie UZP.4011.10.2021.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Skarżyńska
Opublikował: Dariusz Lisowski (22 września 2021 r. godz. 18:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (4 października 2021 r. godz. 12:44)