Zakup i dostawy 98 pakietów środków ochrony osobistej dla uczestników projektu z I i II edycji projektu pn. Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Znak sprawy: UZP.4011.21.2020

  1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

21.12.2020 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (11 grudnia 2020 r. godz. 20:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (21 grudnia 2020 r. godz. 20:05)