Kompleksowa organizacja usługi szkoleniowej dla 6 grup po 12 osób przyszłej kadry mieszkań wspomaganych – Znak sprawy: UZP.4011.6.2021-B

 1. 05.07.2021 Ogłoszenie BZP.pdfPDF document, opens a new window
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.docxMS Word document, opens a new window
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.docxMS Word document, opens a new window
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Wstępne oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docxMS Word document, opens a new window
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz zaplecza.docxMS Word document, opens a new window
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób.docxMS Word document, opens a new window
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie – grupa kapitałowa.docxMS Word document, opens a new window
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu.docxMS Word document, opens a new window
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docxMS Word document, opens a new window
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docxMS Word document, opens a new window
 12. Załącznik nr 10 do SWZ – Niezależne życie – program szkolenia.pdfPDF document, opens a new window
 13. Załącznik nr 11 do SWZ – Katalog cen rynkowych.pdfPDF document, opens a new window

8.07.2021 r.

 1. 08.07.2021 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docxMS Word document, opens a new window

15.07.2021 r.

 1. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docxMS Word document, opens a new window
 2. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

2.08.2021 r.

 1. 02.08.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docxMS Word document, opens a new window

19.08.2021 r.

 1. 19.08.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docxMS Word document, opens a new window

10.09.2021 r.

 1. Unieważnienie.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (5 lipca 2021 r. godz. 14:20)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 września 2021 r. godz. 20:18)