Organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Znak sprawy: NZP.4011.72.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77622external, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (4 listopada 2021 r. godz.  15:20)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (4 listopada 2021 r. godz.  15:20)