Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

7.02.2018 r.
Przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowanie do realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik 2 do ogłoszenia - Treść oferty
 • Załącznik 3 do ogłoszenia - Wzór umowy
 • Załącznik 4 do ogłoszenia - Merytoryczny program szkolenia - wzór
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (7 lutego 2018 r. godz.13:18)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (7 lutego 2018 r. godz.13:18)
  Liczba odwiedzin:201
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu