Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

30.11.2017 r.
Usługa wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z zapewnieniem ciągłej przerwy kawowej w celu przeprowadzenia spotkania dla rodzin adopcyjnych i przedstawicieli organizatorów pieczy zastępczej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik 2 do ogłoszenia - Treść oferty
 • Załącznik 3 do ogłoszenia - Wzór umowy
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (30 listopada 2017 r. godz.14:10)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (30 listopada 2017 r. godz.14:10)
  Liczba odwiedzin:257
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu