Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

21.09.2017 r.
Druki i dostawy: skryptu, kalendarzy, materiałów szkoleniowych oraz usługi druku, składu, łamania, korekty oraz opracowania projektów graficznych Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022, informatorów/broszur i Leksykonu Spółdzielczości Socjalnej realizowanych ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Treść oferty - wzór
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - druk skryptu - część nr 1
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Kalendarze - część nr 2
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - Materiały szkoleniowe - część nr 3
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - ES - część nr 4
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru
 • Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (21 września 2017 r. godz.18:51)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (29 września 2017 r. godz.13:44)
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu