Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

30.06.2017 r.
Świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowy
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Treść oferty

 • Modyfikacja 06.07.2017 r.
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - modyfikacja 06.07.2017 r.
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (30 czerwca 2017 r. godz.23:45)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (6 lipca 2017 r. godz.22:43)
  Liczba odwiedzin:276
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu