Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Konkursy z zakresu pomocy społecznej
Konkursy ze środków PFRON
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Referat Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia
Społecznego
Pracownicy
Informacja dla klienta
Prowadzone sprawy

Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

30.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 1
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 2
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 3
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 4
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 5
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 6
 • Opis Przedmiotu Zamówienia - część 7
 • Treść oferty - wzór
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (30 sierpnia 2016 r. godz.14:49)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (30 sierpnia 2016 r. godz.14:49)
  Liczba odwiedzin:421
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu