Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

19.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 1
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 3
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 4
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 5
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 6
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 7
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 8
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 9
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 10
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 11
 • Treść oferty - wzór dla części 1-12
 • Wykaz usług - wzór dla części 1-12
 • Wykaz osób - wzór dla części 1-12
 • Merytoryczny program szkolenia - wzór dla części 1-12
 • Wzór umowy dla części 1-12
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (19 sierpnia 2016 r. godz.22:42)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (19 sierpnia 2016 r. godz.22:42)
  Liczba odwiedzin:998
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu