Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

04.09.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 • Odpowiedź na pytanie z 05.09.2014 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 1
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 2
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 3
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 4
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 5
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 6
 • Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część nr 7
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 1
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 2
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 3
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 4
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 5
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 6
 • Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - część nr 7
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 1
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 2
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 3
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 4
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 5
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 6
 • Załącznik do SIWZ - Druk oferty - część nr 7
 • Załącznik do SIWZ - Wykaz osób - dot. części nr 1
 • Załącznik do SIWZ - Wykaz osób - dot. części od 2 do 7
 • Załącznik do SIWZ - Załącznik do oferty - dot. części od 1 do 7
 • Załącznik nr 2 do umowy - Sprawozdanie z wykonania usługi - dot. części od 1 do 7
 • Załącznik nr 2 do umowy - Kwestionariusz oceny szkolenia - dot. części od 1 do 7
 • Załącznik nr 4 i nr 5 do umowy - Wzór zaświadczenia, wzory logotypów dot. części od 1 do 7
 • Wszystkie powyższe dokumenty spakowane w formacie zip


  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (04 września 2014 r. godz.14:23)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (08 września 2014 r. godz.15:18)
  Liczba odwiedzin:1714
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu