Sprawozdania finansowe

2019 – Bilans jednostki budżetowej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

2019 – Rachunek zysków i strat - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

2019 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

2019 – Informacja dodatkowa wraz z załącznikami - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Sprawozdanie finansowe ROPS w Opolu za 2018 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki – sporządzone na dzień 31.12.2012 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki – sporządzone na dzień 31.12.2011 r. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Osoba odpowiedzialna za treść: Wanda Badora
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)