II edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13.10.2020 r.

Uchwała nr 3525/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofertexternal, MS Word document, opens a new window

16.09.2020 r.

Wykaz złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnychexternal, MS Word document, opens a new window

24.08.2020 r.

Uchwała nr 3202/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r.external, MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie konkursowe – załącznik do uchwały  nr 3202/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r.external, MS Word document, opens a new window

Wzór karty oceny formalnej ofertexternal, MS Word document, opens a new window

Wzór karty oceny merytorycznej ofertexternal, MS Word document, opens a new window

Klauzula informacyjna RODOexternal, MS Word document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Pydych
Opublikował: Dariusz Lisowski (24 sierpnia 2020 r. godz. 11:18)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 października 2020 r. godz. 10:36)