Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 15/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/18 Dyrektora ROPS w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Schemat organizacyjny ROPS w Opolu - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Zarządzenie Nr 2/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Regulamin Organizacyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Różycki
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)