Przygotowywanie oraz dostarczanie gorących posiłków dla osób niesamodzielnych w czasie epidemii COVID-19 realizowanych w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak sprawy: UZP.4011.19.2020


  1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  2. Zał. nr 1 do ogłoszenia – Wykaz jednostek.xlsxMS Excel document, opens a new window

7.12.2020 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (18 listopada 2020 r. godz. 20:08)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (7 grudnia 2020 r. godz. 21:23)