Ogłoszenie o naborze osób na świadczenie usług „Marszałkowskiego Kuriera społecznego” polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego – Znak sprawy: UZP.4011.18.2020

  1. Ogłoszenie – Kurier społeczny.docxMS Word document, opens a new window
  2. Zał. nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz Jednostek.xlsxMS Excel document, opens a new window

7.12.2020 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPDF document, opens a new window
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiana.pdfPDF document, opens a new window

15.01.2021 r.

  1. 15.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia części 61.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (18 listopada 2020 r. godz. 19:54)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (15 stycznia 2021 r. godz. 15:04)