Dostawy środków ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla 56 Marszałkowskich Kurierów Społecznych w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak sprawy: UZP.4011.3.2021

 

  1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.xlsxMS Excel document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

22.03.2021 r.

  1. 22.03.2021 Pytanie i odpowiedź.docxMS Word document, opens a new window
  2. 22.03.2021 Załącznik nr 1 – Formularz oferty AKTUALNY.xlsxMS Excel document, opens a new window

24.03.2021 r.

  1. 24.03.2021 Pytania i odpowiedzi.docxMS Word document, opens a new window

31.03.2021 r.

  1. 31.03.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPDF document, opens a new window

15.04.2021 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia e-zamowienia.pdfPDF document, opens a new window

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (19 marca 2021 r. godz. 22:33)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (15 kwietnia 2021 r. godz. 21:54)