Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zapytania ofertowe

--- Rozstrzygnięte ---

2.01.2018 r.
Protokół z przeprowadzenia zapytania oferowego na dostawę materiałów biurowych - kompletów: komplet I (notes/teczka/długopis/pendrive) oraz komplet II (notes/teczka/długopis) dla uczestników projektu "pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

14.11.2018 r.
Protokół z przeprowadzenia zapytania oferowego na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

27.08.2018 r.
Protokół z przeprowadzenia zapytania oferowego na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

16.03.2018 r.
Protokół z przeprowadzenia zapytania oferowego na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

1.03.2018 r.
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

24.10.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej Ekonomii Społecznej (ES) oraz opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie regionalnego portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Województwa Opolskiego wraz z opracowaniem logo portalu w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

25.09.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników II tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

18.08.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę materiałów biurowych, papieru ksero i materiałów eksploatacyjnych do drakarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wniesieniem do siedzib Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C i Rejtana 5 oraz w Nysie przy ul. Piłsudskiego 47.

17.08.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę artystyczną - organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów kulturalnych i form aktywności teatralnej/ twórczej w ramach zadania nr 1 projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

10.07.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny". Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne z podziałem na części tj.: moduły tematyczne.

14.06.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby występów artystycznych podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w dniu 02.09.2017 r. w Głuchołazach w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

24.05.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę występu artystycznego zespołu muzycznego Lombard podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w Głuchołazach w terminie 02.09.2017 r. w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

23.05.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę okładek na dyplom A4 i kopert C6 dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

28.04.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego dotyczącego zaprojektowania, wykonania i uruchomienia strony internetowej Ekonomii Społecznej (ES) oraz opracowania koncepcji, zaprojektowania, wykonania i uruchomienia regionalnego portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Województwa Opolskiego wraz z opracowaniem logo portalu w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

21.04.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego na usługi cateringowe dla uczestników szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.04.2017 r.
Protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego na publikację (zamieszczanie) w wydaniu poniedziałkowym lub piątkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną artykułów sponsorowanych z zakresu kluczowych sfer rozwoju wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

12.04.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego na opracowanie merytoryczne publikacji książkowej "Leksykon Spółdzielczości Socjalnej", wydanie drugie uzupełnione i poprawione oraz opracowanie merytoryczne materiału edukacyjnego w formie informatora/broszury dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

24.03.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego na usługi cateringowe na potrzeby spotkań sieciujących w powiatach i gminach oraz spotkań dotyczących kluczowych sfer rozwoju w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

22.03.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego na opracowanie i wykonanie gry edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej skierowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich w ramach projektu pod nazwą "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

06.03.2017 r.
Protokół zamówienia publicznego na usługi cateringowe podczas pikniku na potrzeby realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

24.02.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi cateringowe podczas pikniku na potrzeby realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

16.02.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi drukowania, opracowania graficznego, łamania, składu, korekty i dostaw Kwartalnika Empowerment "Senior" w ramach zadania nr 19, projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

31.01.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na utworzenie strony internetowej Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych w ramach zadania nr 18, projektu pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23.01.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę druku wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem skryptu na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji -I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

16.01.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na tworzenie zawartości i aktualizowanie strony internetowej oraz prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz opracowanie (napisanie) publikacji pn. "Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego" - realizowanych w ramach zadania nr 18 , projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020

13.01.2017 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę druku wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem skryptu na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji -I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

29.12.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

28.12.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę polegająca na opracowaniu dzieła: 12 numerów/ edycji publikacji - Kwartalnika pn. "Empowerment Senior", realizowanego w ramach zadania nr 19, projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

20.12.2016 r.
Unieważnienie postępowania na usługi cateringowe na potrzeby 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020

08.12.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę 11 sztuk krzeseł biurowych obrotowych do siedziby ROPS w Opolu.

02.12.2016 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty po uchyleniu się wykonawcy od podpisania umowy na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"

30.11.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

16.11.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę cateringową.

27.09.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę cateringową.

27.09.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib zamawiającego na terenie miast Opola i Nysy zlokalizowanych w budynkach w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C i ul. Rejtana 5, w Nysie przy ul. Piłsudskiego 47.

13.09.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby występów artystycznych podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyny w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

13.09.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę opracowania graficznego, wykonania oraz dostawa teczek, bloczków oraz długopisów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

29.08.2016 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę najmu Grodu Rycerskiego w Biskupicach 58, 46-220 Byczyna na potrzeby Opolskich Targów Ekonomii Społecznej realizowanych w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społęczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

29.08.2016 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę występu artystycznego zespołu muzycznego Lombard podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyny w terminie 17.09.2016 r. w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

26.08.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę druku polegająca na realizacji trzech zadań w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:
Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie banerów na Opolskie Targi Ekonomii Społecznej,
Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie plakatów na Opolskie Targi Ekonomii Społecznej,
Zadanie 3: Zaprojektowanie i wykonanie banneru typu roll-up


25.08.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę wynajmu, montażu i demontażu namiotów, ławek i stołów na potrzeby Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyna i okolic w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

25.08.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę zorganizowania średniowiecznych pokazów i warsztatów kulinarnych wraz z przygotowaniem, prezentacją i degustacją w dniach 17-18 września 2016 r. podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyna i jego okolic w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

17.08.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na uslugi przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dekorowania babeczek tzw. cupcakes, wraz z degustacją w dniu 17 września 2016 r. podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyna w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

16.08.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę oryginalnych tonerów Kyocera TK-1140.

13.08.2016 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

08.08.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

14.07.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, laptopa z oprogramowaniem, urządzienia wielofunkcyjnego oraz drukarki w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

16.06.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

10.06.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę hotelarsko - restauracyjną wraz z najmem sali szkoleniowo - wykładowej uczestnikom szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

31.05.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi poligraficzne na opracowanie graficzne i druk materiałów w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej: Zadanie 1: Usługa poligraficzna - materiały dla uczestników konferencję wojewódzką; Zadanie 2: Usługa poligraficzna - materiały informacyjne dla szkół.

25.05.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę trenerską, obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

25.04.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi cateringowe i dostarczanie posiłków na potrzeby konferencji i spotkań w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:
Zadanie 1: Usługa cateringowa na Konferencję Wojewódzką Ekonomii Społecznej,
Zadanie 2: Usługa cateringowa na spotkania sieciujące OWES,
Zadanie 3: Usługa cateringowa na spotkania dotyczące kluczowych sfer rozwoju


18.02.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib zamawiającego na terenie Opola zlokalizowanych w budynkach przy ul. Głogowskiej 25C i ul. Rejtana 5.

22.01.2016 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych ROPS Opole w budynku przy ul. Rejtana 5 w 2016 roku.

14.01.2016 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych ROPS Opole w budynku przy ul. Rejtana 5 w 2016 roku.

17.12.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy papieru ksero, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych i innych materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib zamawiającego na terenie Opola zlokalizowanych w budynkach przy ul. Glogowskiej 25C i ul. Rejtana 5.

15.09.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę obejmującą zakwaterowanie, wyżywienie oraz umożliwienie korzystania z sali wykładowo - szkoleniowej uczestnikom dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

24.08.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem przez pracownikow Wykonawcy papieru ksero, tonerów i materiałów biurowych na potrzeby projektu systemowego PO KL 7.1.3 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu do siedziby zlokalizowanej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C.

07.08.2015 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL - w zakresie częsci 4.

05.08.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

05.08.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do jednostek - referatów mających siedzibę w Opolu i Nysie.

18.06.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy tonerów - materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

18.06.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy środkow czystości na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib referatów zlokalizowanych na terenie miasta Opola.

17.06.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy 900 ryz papieru ksero na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib referatów zlokalizowanych w Opolu.

13.04.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy kopert oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

23.01.2015 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

23.10.2014 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę cateringową obejmującą przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków wraz z zapewnieniem zastawy stołowej i utrzymaniem porządku w miejscu podawania posiłków podczas szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddzialanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

03.10.2014 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringoweoj obejmującej przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków wraz z zapewnieniem zastawy stołowej i utrzymaniem porządku w miejscu podawania posiłków podczas trzech konferencji tj.: dwóch współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jednej współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Miinistra Zdrowia.

23.06.2014 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy 600 ryz papieru ksero na potrzeby referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

02.06.2014 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy papieru ksero i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

22.05.2014 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie i ubezpieczenie w podróży służbowej pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2016r.

7.05.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020" realizowanej w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim".

18.03.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania pn. Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci.

13.01.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

10.10.2013 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę książek/ pomocy dydaktycznych dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia społeczna oraz studentów studiów podyplomowych na kierunku Ekonomia społeczna.

24.05.2013 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę polegającą na wykonaniu badania ewaluacyjnego projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

30.04.2013 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dotyczącą kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

26.04.2013 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego, 2 publikacji, na potrzeby projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz biuletynu informacyjnego i publikacji w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".

08.04.2013 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie oraz dostawę: długopisów i notesów/bloczków.

22.03.2013 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

29.11.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie programu oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia nt. "Jakość kontaktu z obywatelem-przeprowadzanie interwencji policyjnej". Zapytanie dot. wyboru 2 trenerów do przeprowadzenia ww. szkoleń.

17.10.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę przygotowania (napisania) scenariusza spektaklu edukacyjno-profilaktycznego w formie przekazu wybranego przez wykonawcę bohatera bajkowego oraz wystawienie ww. spektaklu w szkołach podstawowych w województwie opolskim.

20.07.2012 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ekspercką polegającą na moderacji dwóch spotkań służących opracowaniu "Wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz rozwoju, promocji, upowszechniania i rozwoju instytucji ekonomii społecznej w regionie" oraz recenzji niniejszego dokumentu.

03.07.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. wpływu migracji na sytuację demograficzną i społeczną województwa opolskiego.

27.06.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na druk publikacji na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".

29.05.2012 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości dla ROPS w Opolu

24.04.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę dotyczącą kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 POKL.

11.04.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie polsko-francuskiego portalu informacyjno-promocyjnego dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

9.03.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie biuletynu informacyjnego oraz publikacji na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" oraz broszury, biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego na potrzeby projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9.03.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym tłumaczeń symultanicznych.

29.02.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie oraz dostawę: notesów/ bloczków, toreb papierowych, długopisów, ołówków drewnianych, teczek tekturowych oraz rollbanera.

18.01.2012 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie druków do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne opublikowanym w Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769..

19.12.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie 2 jednodniowych szkoleń nt. "Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu pracy" - uzupełnienie

19.12.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie 2 jednodniowych szkoleń nt. "Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu pracy".

15.12.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie oraz dostawę do siedziby Zamawiającego, ul. Rejtana 5, Opole, materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".

14.12.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny stanu technicznego w siedzibie Zamawiającego (2 lokalizacje) oraz jednorazowej naprawie kopiarek Kyocera Mita w sposób gwarantujący 2-letnią bezawaryjną eksploatację, z ewentualnymi naprawami w tym czasie, na koszt serwisanta (oprócz okresowej konserwacji, której koszt będzie ponosił Zamawiający).

30.11.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie linijki tekturowej dwustronnie zadrukowanej jako elementu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej".

18.11.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego ponownego wyboru do zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite na okres 3 lat w liczbie 55 licencji

17.11.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę obejmującą zakwaterowanie, wyżywienie oraz umożliwienie korzystania z sali wykładowo - szkoleniowej uczestnikom dwudniowego seminarium nt. "Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - dobre praktyki".

14.11.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite na okres 3 lat w liczbie 55 licencji

8.11.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie biuletynu informacyjnego oraz publikacji na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"

10.10.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie 2-dniowej, krajowej wizyty studyjnej do małopolskich przedsiębiorstw społecznych obejmującej kompleksowe przygotowanie programu wizyty, przewóz, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla maksymalnie 40 uczestników w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

4.10.2011 r.
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń nt. "Przyczyny zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy".

19.09.2011 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego ROPS w ramach działania 1.2 pn. "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5.09.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę: prowadzenie - obsługa artystyczno - rozrywkowa (gry, zabawy, konkursy, oprawa muzyczna) imprezy tematycznej, tj. pikniku profilaktycznego pt. "Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego" w ramach projektu "Jest alternatywa" finansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ".

22.08.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoriów komputerowych i biurowych na potrzeby projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19.08.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego ROPS w ramach działania 1.2 pn. "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18.08.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę papieru, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

17.08.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na usługę polegającą na przeprowadzeniu badania nt. "Potencjał opolskich organizacji pozarządowych".

20.07.2011 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dopracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę plakatów - KOREKTA

11.07.2011 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dopracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę plakatów.

16.05.2011 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę do siedziby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - 12 pakietów filmów edukacyjnych (w formacie DVD) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych, pt. "Lekcje przestrogi".

13.05.2011 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową obejumującą przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z zapewnieniem zastawy stołowej i utrzymaniem porządku w mijescu podawania posiłków, podczas konferencji i pikniku organizowanego w ramach projektu "Jest alternatywa" Rządowego Programu Ogranizacznia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ"...

15.04.2011 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie dwóch dwudniowych spotkań informacyjno - konsultacyjnych z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego oraz publikacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów do szkoleń (teczek tekturowych, notatników, długopisów automatycznych)

Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
Opublikował Dariusz Lisowski (2 stycznia 2019 r. godz.14:52
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (2 stycznia 2019 r. godz.14:52

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu