Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zapytania ofertowe

--- Ogłoszone ---

22.10.2018 r.
Dostawa książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


30.08.2018 r.
Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu spotkania "Opolszczyzna Aktywna Społecznie" - stanowiącego połączenie spotkania sieciującego przedstawicieli biznesu, samorządu, jednostek naukowych, oraz sektora ES i pozostałych z III sektora, wolontariatu oraz przedsięwzięcia promocyjnego ES w formule uroczystej gali, podczas której uhonorowane zostaną m.in.: najlepsze organizacje pozarządowe w województwie, najlepsze inicjatywy mające na celu propagowanie, postaw i działalności prospołecznej oraz najlepsi wolontariusze - w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


14.08.2018 r.
Dostawa książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


8.06.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadach rozeznania rynku: dostawa materiałów biurowych - kompletów (notes/teczka/długopis/pendrive) dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna".
Więcej...


7.03.2018 r.
Dostawa okładek na dyplom A4 i kopert C6 dla uczestników II tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" oraz dostawa kopert C6 i B4 dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej
Więcej...


20.02.2018 r.
Dostawa książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


25.10.2017 r.
Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu spotkania "Opolszczyzna Aktywna Społecznie" - stanowiącego połączenie spotkania sieciującego przedstawicieli biznesu, samorządu, jednostek naukowych, oraz sektora ES i pozostałych z III sektora, wolontariatu oraz przedsięwzięcia promocyjnego ES w formule uroczystej gali, podczas której uhonorowane zostaną m.in.: najlepsze organizacje pozarządowe w województwie, najlepsze inicjatywy mające na celu propagowanie, postaw i działalności prospołecznej oraz najlepsi wolontariusze - w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


11.10.2017 r.
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej Ekonomii Społecznej (ES) oraz opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie regionalnego portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Województwa Opolskiego wraz z opracowaniem logo portalu w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


08.09.2017 r.
Dostawa książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników II tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Więcej...


17.08.2017 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla kadry zarządzającej systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim, zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


03.08.2017 r.
Usługa artystyczna - organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów kulturalnych i form aktywności teatralnej/ twórczej w ramach zadania nr 1 projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


24.07.2017 r.
Jednorazowa dostawa materiałów biurowych, papieru ksero i materiałów eksploatacyjnych do drakarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wniesieniem do siedzib Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C i Rejtana 5 oraz w Nysie przy ul. Piłsudskiego 47.
Więcej...


12.07.2017 r.
Usługa druku 100 szt. plakatów informacyjnych na potrzeby promocji Opolskich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w dniu 02.09.2017 r. w Głuchołazach w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


29.06.2017 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Więcej...


31.05.2017 r.
Usługa wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby występów artystycznych podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w dniu 02.09.2017 r. w Głuchołazach w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


15.05.2017 r.
Usługa występu artystycznego zespołu muzycznego Lombard podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w Głuchołazach w terminie 02.09.2017 r. w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


12.05.2017 r.
Sprzedaż i dostawa okładek na dyplom A4 i kopert C6 dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


13.04.2017 r.
Publikacja (zamieszczanie) w wydaniu poniedziałkowym lub piątkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną artykułów sponsorowanych z zakresu kluczowych sfer rozwoju wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


12.04.2017 r.
Usługi cateringowe dla uczestników szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


30.03.2017 r.
Opracowanie merytoryczne publikacji książkowej "Leksykon Spółdzielczości Socjalnej", wydanie drugie uzupełnione i poprawione oraz opracowanie merytoryczne materiału edukacyjnego w formie informatora/broszury dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


24.03.2017 r.
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej Ekonomii Społecznej (ES) oraz opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie regionalnego portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Województwa Opolskiego wraz z opracowaniem logo portalu w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


16.03.2017 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym publikacji książkowej "Leksykon Spółdzielczości Socjalnej", wydanie drugie uzupełnione i poprawione oraz usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym materiału edukacyjnego w formie informatora/broszury dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


14.03.2017 r.
Usługi cateringowe na potrzeby spotkań sieciujących w powiatach i gminach oraz spotkań dotyczących kluczowych sfer rozwoju w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


7.03.2017 r.
Opracowanie i wykonanie gry edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej skierowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich w ramach projektu pod nazwą "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Więcej...


2.03.2017 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3-dniowej (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu) wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w województwie Wielkopolskim (miejsca muszą zostać wskazane przez Wykonawcę) dla 20 osób w celu zapoznania się uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej według wybranych kluczowych sfer rozwoju. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych, hotelarskich, restauracyjnych, ubezpieczeniowych oraz organizacji spotkań.
Więcej...


20.02.2017 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na usługę polegającą na zorganizowaniu zagranicznych wizyt studyjnych.
Więcej...


20.02.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe podczas pikniku na potrzeby realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


14.02.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na potrzeby projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


13.02.2017 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


03.02.2017 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń: e-learningowego i stacjonarnego podnoszącego kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej: kadra OPS - głównie pracowników socjalnych, opiekunów środowiskowych osób niesamodzielnych, asystentów osobistych - które bezpośrednio zajmują się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, ale także kadry NGO świadcząca usługi tego typu - zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


02.02.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi drukowania, opracowania graficznego, łamania, składu, korekty i dostaw Kwartalnika Empowerment "Senior" w ramach zadania nr 19, projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


24.01.2017 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń: e-learningowego i stacjonarnego podnoszącego kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej: kadra OPS - głównie pracowników socjalnych, opiekunów środowiskowych osób niesamodzielnych, asystentów osobistych - które bezpośrednio zajmują się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, ale także kadry NGO świadcząca usługi tego typu.- zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


19.01.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na utworzenie strony internetowej Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych w ramach zadania nr 18, projektu pn.: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


13.01.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę druku wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem skryptu na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji -I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


30.12.2016 r.
Tworzenie zawartości i aktualizowanie strony internetowej oraz prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz opracowanie (napisanie) publikacji pn. "Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego" - realizowanych w ramach zadania nr 18, projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020
Więcej...


28.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę druku wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem skryptu na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji -I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Więcej...


23.12.2016 r.
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest tworzenie zawartości i aktualizowanie strony internetowej oraz prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz opracowanie (napisanie) publikacji pn. "Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego" - realizowanych w ramach zadania nr 18 , projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.
Więcej...


21.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Więcej...


19.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę polegająca na opracowaniu dzieła: 12 numerów/ edycji publikacji - Kwartalnika pn. "Empowerment Senior", realizowanego w ramach zadania nr 19, projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.
Więcej...


12.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na potrzeby 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.
Więcej...


06.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę 11 sztuk krzeseł biurowych obrotowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wraz z wniesieniem do jego siedziby w Opolu 45-315 przy ul. Głogowskiej 25C.
Więcej...


21.11.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników I tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Więcej...


08.11.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na potrzeby spotkań sieciujących w powiatach i gminach w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Więcej...


23.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib zamawiającego na terenie miast Opola i Nysy zlokalizowanych w budynkach w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C i ul. Rejtana 5, w Nysie przy ul. Piłsudskiego 47...
Więcej...


16.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi cateringowej.
Więcej...


05.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę opracowania graficznego, wykonania oraz dostawa teczek, bloczków oraz długopisów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


04.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby występów artystycznych podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyny w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


26.08.2016 r.
Unieważniony
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę najmu Grodu Rycerskiego w Biskupicach 58, 46-220 Byczyna na potrzeby Opolskich Targów Ekonomii Społecznej realizowanych w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społęczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wraz z:
a) możliwością bezpłatnego parkowania samochodów,
b) zapewnieniem zadaszenia w razie deszczu miejsc siedzących, stołów,
c) możliwością korzystania z WC na terenie obiektu,
d) utrzymaniem porządkku w trakcie trwania Opolskich Targów Ekonomii Społecznej oraz po ich zakończeniu,
e) udostępnieniem wszelkich mediów znajdujących się na teresnie Grodu, w tym prąd i woda,
f) zapewnieniem obsługi technicznej na czas trwania Targów,
g) zapewnieniem miesjca na 20 satoisk Targowych,
h) zapewnieniem miejsca na ustawienie sceny o wymiarach 6x9m
Więcej...


19.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę druku polegająca na realizacji trzech zadań w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:
Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie banerów na Opolskie Targi Ekonomii Społecznej,
Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie plakatów na Opolskie Targi Ekonomii Społecznej,
Zadanie 3: Zaprojektowanie i wykonanie banneru typu roll-up
Więcej...


18.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę występu artystycznego zespołu muzycznego Lombard podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyny w terminie 17.09.2016 r. w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


12.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania średniowiecznych pokazów i warsztatów kulinarnych wraz z przygotowaniem, prezentacją i degustacją w dniach 17-18 września 2016 r. podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyna i jego okolic w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


12.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu, montażu i demontażu namiotów, ławek i stołów na potrzeby Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyna i okolic w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


10.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę oryginalnych tonerów Kyocera TK-1140.
Więcej...


04.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dekorowania babeczek tzw. cupcakes, wraz z degustacją w dniu 17 września 2016r. podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyna w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


25.07.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


01.07.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, laptopa z oprogramowaniem, urządzienia wielofunkcyjnego oraz drukarki w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


02.06.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


31.05.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę hotelarsko - restauracyjną wraz z najmem sali szkoleniowo - wykładowej uczestnikom szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


20.05.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi poligraficzne na opracowanie graficzne i druk materiałów w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:
Zadanie 1: Usługa poligraficzna - materiały dla uczestników konferencję wojewódzką
Zadanie 2: Usługa poligraficzna - materiały informacyjne dla szkół
Więcej...


6.05.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską, obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


15.04.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe i dostarczanie posiłków na potrzeby konferencji i spotkań w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:

Zadanie 1: Usługa cateringowa na Konferencję Wojewódzką Ekonomii Społecznej,
Zadanie 2: Usługa cateringowa na spotkania sieciujące OWES,
Zadanie 3: Usługa cateringowa na spotkania dotyczące kluczowych sfer rozwoju
Więcej...


12.02.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib zamawiającego na terenie Opola zlokalizowanych w budynkach przy ul. Głogowskiej 25C i ul. Rejtana 5
Więcej...


19.01.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych ROPS Opole w budynku przy ul. Rejtana 5 w 2016 roku
Więcej...


11.01.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych ROPS Opole w budynku przy ul. Rejtana 5 w 2016 roku
Więcej...


14.12.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy papieru ksero, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych i innych materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib zamawiającego na terenie Opola zlokalizowanych w budynkach przy ul. Glogowskiej 25C i ul. Rejtana 5
Więcej...


08.09.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę obejmującą zakwaterowanie, wyżywienie oraz umożliwienie korzystania z sali wykładowo - szkoleniowej uczestnikom dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


20.08.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wniesieniem przez pracownikow Wykonawcy papieru ksero, tonerów i materiałów biurowych na potrzeby projektu systemowego PO KL 7.1.3 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu do siedziby zlokalizowanej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C
Więcej...


30.07.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do jednostek - referatów mających siedzibę w Opolu i Nysie.
Więcej...


20.07.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


15.06.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy tonerów - materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


12.06.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy środkow czystości na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib referatów zlokalizowanych na terenie miasta Opola.
Więcej...


12.06.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy 900 ryz papieru ksero na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do siedzib referatów zlokalizowanych w Opolu.
Więcej...


08.04.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy kopert oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


08.01.2015 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


15.10.2014 r.
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową obejmującą przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków wraz z zapewnieniem zastawy stołowej i utrzymaniem porządku w miejscu podawania posiłków podczas szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddzialanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


26.09.2014 r.
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową obejmującą przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków wraz z zapewnieniem zastawy stołowej i utrzymaniem porządku w miejscu podawania posiłkow podczas trzech konferencji tj.: dwóch współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jednej współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Więcej...


05.06.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy 600 ryz papieru ksero na potrzeby referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


20.05.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy papieru ksero i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


15.05.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie i ubezpieczenie
w podróży służbowej pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w okresie
od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2016r.
Więcej...


10.04.2014 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020" realizowanej w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim".
Więcej...


06.03.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie badania pn. Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci.
Więcej...


14.02.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oraz dostawę: długopisów i notesów/bloczków.
Więcej...


13.02.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków wraz zapewnieniem zastawy stołowej i utrzymaniem porządku w miejscu podawania posiłków, podczas dwóch seminariów organizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


30.12.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


07.10.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji naukowej, pn. "Społeczne i prawne aspekty starości" realizowanej w związku z kampanią społeczną na rzecz osób starszych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się w dniu 24.10.2013 r. w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego "Na Ostrówku" dla 130 osób, tj. jednej przerwy kawowej i lunchu w formie szwedzkiego stołu książek/ pomocy dydaktycznych dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia społeczna oraz studentów studiów podyplomowych na kierunku Ekonomia społeczna.
Więcej...


26.09.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę książek/ pomocy dydaktycznych dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia społeczna oraz studentów studiów podyplomowych na kierunku Ekonomia społeczna.
Więcej...


14.05.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przygotowanie (napisanie) scenariusza spektaklu edukacyjno - profilaktycznego w formie przekazu wybranego przez wykonawcę bohatera bajkowego oraz jego wystawienie w szkołach podstawowych w woj. opolskim. Celem spektaklu ma być zwrócenie uwagi dzieci na problem przemocy oraz pokazanie konsekwencji tego typu działań, jak też wskazanie sposobów ich unikania. Spektakle mają również za zadanie ukazać właściwe, wartościowe wzorce, wolne od przemocy oraz przedstawić rolę odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy oraz osób dorosłych jako opiekunów stojących w obronie pokrzywdzonych.
Więcej...


24.04.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu badania ewaluacyjnego projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie stanowi element projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


09.04.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę dotyczącą kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


29.03.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę. biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego, 2 publikacji, na potrzeby projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz biuletynu informacyjnego i publikacji w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".
Więcej...


25.03.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie oraz dostawę: długopisów i notesów/bloczków.
Więcej...


15.03.2013 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


16.11.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę 10 000 szt. podkładek pod szklanki oraz 300 szt. kalendarzy trójdzielnych w ramach Projektu "Reaguj i żyj bezpiecznie" oraz realizacji zadania w 2012 "Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej" w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Więcej...


15.11.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia nt. "Jakość kontaktu z obywatelem-przeprowadzanie interwencji policyjnej". Zapytanie dot. wyboru 2 trenerów do przeprowadzenia ww. szkoleń.
Więcej...


04.10.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania (napisania) scenariusza spektaklu edukacyjno-profilaktycznego w formie przekazu wybranego przez wykonawcę bohatera bajkowego oraz wystawienie ww. spektaklu w szkołach podstawowych w województwie opolskim.
Więcej...


10.07.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką polegającą na moderacji dwóch spotkań służących opracowaniu "Wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz rozwoju, promocji, upowszechniania i rozwoju instytucji ekonomii społecznej w regionie" oraz recenzji niniejszego dokumentu.
Więcej...


18.06.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy dot. wpływu migracji na sytuację demograficzną i społeczną województwa opolskiego.
Więcej...


18.06.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do złożenia ofert na druk publikacji na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".
Więcej...


30.05.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do złożenia ofert na: usługę polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku NZOZ "VITA" w Nysie w 2 pomieszczeniach ROPS w Opolu, filia Ośrodka Adopcyjnego w Nysie ul. Józefa Piłsudzkiego 47.
Więcej...


25.05.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę trzech fantomów szkoleniowych.
Więcej...


22.05.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości.
Więcej...


11.04.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę dotyczącą kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 POKL.
Więcej...


23.03.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie polsko-francuskiego portalu informacyjno-promocyjnego dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
Więcej...


23.02.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie biuletynu informacyjnego oraz publikacji na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" oraz broszury, biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego na potrzeby projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


17.02.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym tłumaczeń symultanicznych.
Więcej...


17.02.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oraz dostawę: notesów/ bloczków, toreb papierowych, długopisów, ołówków drewnianych, teczek tekturowych oraz rollbanera.
Więcej...


09.01.2012 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie druków do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne opublikowanym w Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769.
Więcej...


19.12.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na: dostawę i montaż w siedzibie ROPS, ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole rolet wewnętrznych w kasetach z prowadnicą.
Więcej...


16.12.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie, dostawę i montaż ścianki szklanej w kształtownikach aluminiowych z drzwiami w siedzibie ROPS, ul. Rejtana 5 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Więcej...


08.12.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkolenia nt. "Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu pracy". Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Więcej...


5.12.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oraz dostawę do siedziby Zamawiającego, ul. Rejtana 5, Opole, materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".
Więcej...


21.11.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny stanu technicznego w siedzibie Zamawiającego (2 lokalizacje) oraz jednorazowej naprawie kopiarek Kyocera Mita w sposób gwarantujący 2-letnią bezawaryjną eksploatację, z ewentualnymi naprawami w tym czasie, na koszt serwisanta (oprócz okresowej konserwacji, której koszt będzie ponosił Zamawiający).
Więcej...


17.11.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie tj. linijki tekturowej dwustronnie zadrukowanej jako elementu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej".
Więcej...


4.11.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite na okres 3 lat w liczbie 55 licencji (w wersji elektronicznej - bez nośnika)
Więcej...


27.10.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do złożenia ofert na usługę obejmującą zakwaterowanie, wyżywienie oraz umożliwienie korzystania z sali wykładowo - szkoleniowej uczestnikom dwudniowego seminarium nt. "Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - dobre praktyki". Ww. seminarium jest realizowane w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Podziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


26.10.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie biuletynu informacyjnego oraz publikacji na potrzeby projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej".

Uwaga!
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Więcej...


26.09.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na zorganizowaniu 2-dniowej, krajowej wizyty studyjnej do małopolskich przedsiębiorstw społecznych obejmujacej kompleksowe przygotowanie programu wizyty, przewóz, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla max. 40 uczestników w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Więcej...


21.09.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń nt. "Przyczyny zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy".
Więcej...


18.08.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę: prowadzenie - obsługa artystyczno - rozrywkowa (gry, zabawy, konkursy, oprawa muzyczna) imprezy tematycznej, tj. pikniku profilaktycznego pt. "Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego" w ramach projektu "Jest alternatywa" finansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ".
Więcej...


09.08.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoriów komputerowych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu systemowego ROPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"

Aktualizacja z dnia 11.08.2011
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Więcej...


09.08.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na dostawę artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego ROPS w ramach działania 1.2 pn. "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualizacja z dnia 11.08.2011 - poprawiono formularz oferty
Więcej...


09.08.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na dostawę papieru, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Więcej...


12.07.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu badania nt. "Potencjał opolskich organizacji pozarządowych"
Więcej...


01.07.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę plakatów.
Więcej...


05.05.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na dostawę filmowych pakietów edukacyjnych o współczesnych zagrożeniach dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Więcej...


02.05.2011 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do złożenia ofert na usługę cateringową dla około 100 uczestników konferencji pn. Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży" oraz dla około 250 uczestników pkniku profilaktycznego pn. "Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego" i dla 50 uczestników dwóch dwudniowych spotkań informacyjno-konsultacyjnych ośrodków pomocy społecznej i powitatowych urzędów pracy i dla około 3o uczestników czterodniowego spotkania warsztatowego dla ośrodków pomocy społecznej i jednostek organizacji pozarządowych.
Więcej...


Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
Opublikował Dariusz Lisowski (22 października 2018 r. godz.13:07)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (22 października 2018 r. godz.13:07)

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu