Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Otwarte konkursy ofert - aktualne

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019 - 2021 zadania publicznego związanego z realizacją zadania Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: prowadzenie trzech mieszkań wspomaganych (MW) w ramach projektu pt. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych


Więcej...

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Pydych
Opublikował Dariusz Lisowski (19 lutego 2018 r. godz.10:50)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (19 lutego 2018 r. godz.10:50)
Liczba odwiedzin:2828

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu