Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro

--- Ogłoszone ---

02.08.2010 r.
Opole: zorganizowanie 4 - dniowej wizyty studyjnej do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 28 osób, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenie 20 godzin warsztatów praktycznych mających na celu zapoznanie uczestników z włoskimi rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, dotyczącymi ekonomii społecznej.

Dokumenty do pobrania:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Załącznik do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
 5. Załącznik do SIWZ - Oferta
 6. Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 7. Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 8. Załącznik do SIWZ - Wykaz osób
 9. Załącznik do SIWZ - Wykaz usług
 10. Załącznik do oferty - Podwykonawcy
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (2 sierpnia 2010 r. godz.22:55)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (2 sierpnia 2010 r. godz.22:55)
  Liczba odwiedzin:1918

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu