Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro

--- Ogłoszone ---

30.04.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej.

Dokumenty do pobrania:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  3. Przedmiot zamówienia - załącznik do SIWZ
  4. Wzór umowy - załącznik do SIWZ

  5. Załącznik do SIWZ - OFERTA
  6. Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
  7. Załącznik do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
  8. Załącznik do SIWZ - Wykaz osób
  9. Załącznik do SIWZ - Wykaz usług
 
Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
Opublikował Dariusz Lisowski (1 maja 2010 r. godz.14:31)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (1 maja 2010 r. godz.14:31)
Liczba odwiedzin:1975

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu