Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte

30.03.2011 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład powinien wynosić nie mniej niż 20 000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.

22.03.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład powinien wynosić nie mniej niż 20 000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.

18.11.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie trzech dwudniowych cykli szkoleń interdyscyplinarnych z zakresu budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 60 osób, pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów i edukacji oraz organizacji pozarządowych, realizowanych w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej.

12.11.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część V

10.11.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część II

4.11.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część I

26.08.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługę polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

18.08.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zorganizowanie 4 - dniowej wizyty studyjnej do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 28 osób, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenie 20 godzin warsztatów praktycznych mających na celu zapoznanie uczestników z włoskimi rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, dotyczącymi ekonomii społecznej".

02.08.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie, tj. opracowanie graficzne, druk oraz dostawę plakatów na potrzeby projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

28.05.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizację i przeprowadzenie szkolenia podstawowego z zakresu mediacji rodzinnych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

27.05.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sukcesywną usługę druku wraz usługami składu, łamania, korekty, projektów graficznych oraz dostawą publikacji, plakatów i ulotek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu."

21.05.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej".

20.05.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizację i przeprowadzenie szkoleń i jednego seminarium realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim."

07.05.2010 r.
Informacja o unieważnieniu części IV postępowania dotyczącego "Organizacji i przeprowadzenia szkolenia podstawowego z zakresu mediacji rodzinnych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

29.03.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej realizowanego w ramach działania 7.2, poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."
Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
Opublikował Dariusz Lisowski (30 marca 2011 r. godz.14:37)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (30 marca 2011 r. godz.14:37)
Liczba odwiedzin:

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu