Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

08.06.2018 r.
Usługa cateringowa dla max. 120 uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna".

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - SOPZ
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Treść oferty
 • Załącznik nr 3 do ogloszenia - Wzór umowy
 • Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu wykonania zamówienia 12.06.2018 r.
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy - modyfikacja z dnia 12.06.2018 r.
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (8 czerwca 2018 r. godz.12:55)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (12 czerwca 2018 r. godz.13:38)
  Liczba odwiedzin:168
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu