Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

19.04.2018 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1
 • Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2
 • Załącznik 2 - Treść ofery
 • Załącznik 3 - Wzór umowy - dotyczy części 1 i 2
 • Załącznik 4 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych - dotyczy części 1 i 2
 • Załącznik 5 - Wykaz usług
 • Załącznik 6 - Wykaz osób
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (19 kwietnia 2018 r. godz.14:20)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (24 kwietnia 2018 r. godz.14:20)
  Liczba odwiedzin:176
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu