Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

21.02.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 2
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 3
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 4
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 6
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 7
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 8
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 9
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 10
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 11
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 12
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 13
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 14
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 15
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 16
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - SOPZ do części nr 17
 • Załącznik 2 do ogłoszenia - Treść oferty - wzór
 • Załącznik 3 do ogłoszenia - Merytoryczny program szkolenia - wzór
 • Załącznik 4 do ogłoszenia - Wzór umowy
 • Odpowiedź na pytanie nr 1
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (21 lutego 2018 r. godz.14:32)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (27 lutego 2018 r. godz.15:23)
  Liczba odwiedzin:457
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu