Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

19.01.2018 r.
Usługa wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z wyżywieniem w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik 1 do ogłoszenia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik 2 do ogłoszenia - Treść oferty
 • Załącznik 3 do ogłoszenia - Wzór umowy
 • Modyfikacja wzoru umowy z dnia 22.01.2018 r.
 • Załącznik 3 do ogłoszenia - Wzór umowy modyfikacja z dnia 22.01.2018 r.

 • Modyfikacja ogłoszenia z dnia 26.01.2018 r. + zmiana terminu składania ofert
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Sop - modyfikacja z dnia 26.01.2018 r.
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Treść oferty modyfikacja z dnia 26.01.2018 r.
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy modyfikacja z dnia 26.01.2018 r.
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (19 stycznia 2018 r. godz.16:58)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (26 stycznia 2018 r. godz.12:47)
  Liczba odwiedzin:378
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu