Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

24.11.2017 r.
Druk wraz z opracowaniem graficznym i dostawa materiałów promocyjnych oznakowanych logotypami wskazanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik 1 do SIWZ - Treść oferty - wzór
 • Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie
 • Załącznik 3 do SIWZ - Umowa - wzór
 • Załącznik 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
 • Załącznik 5 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru

 • Pytania i odpowiedzi 30.11.2017 r.
 • Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (24 listopada 2017 r. godz.23:42)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (4 grudnia 2017 r. godz.14:47)
  Liczba odwiedzin:349
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu