Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

7.11.2017 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1A
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1B
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1C
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1D
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1E
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1F
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 1G
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 2A
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 2B
 • Załącznik nr 1 - Moduł nr 2C
 • Załącznik nr 2 - Treść oferty
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (7 listopada 2017 r. godz.19:58)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (7 listopada 2017 r. godz.19:58)
  Liczba odwiedzin:296
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu