Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

14.09.2017 r.
Usługa polegająca na opracowaniu, wydawaniu i dystrybuowaniu dzieła: 8 numerów/ edycji publikacji - Kwartalnika, realizowanego w ramach zadania nr 2 projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - Treść oferty
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wstępne oświadczenie
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług - wzór
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób - wzór
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Grupa kapitałowa

 • Modyfikacja SOPZ z dnia 19.09.2017 r.
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - modyfikacja z dnia 19.09.2017
 • Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (14 września 2017 r. godz.15:23)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (22 września 2017 r. godz.15:25)
  Liczba odwiedzin:278
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu