Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Konkursy z zakresu pomocy społecznej
Konkursy ze środków PFRON
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Referat Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia
Społecznego
Pracownicy
Informacja dla klienta
Prowadzone sprawy

Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

26.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na uslugę prowadzenia zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 3/2013/RZ z dnia 13 lutego 2013 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 1
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 2
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 3
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 4
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część 5
 • Treść oferty - wzór
 • Wzór umowy - część 1
 • Wzór umowy - część 2
 • Wzór umowy - część 3
 • Wzór umowy - część 4
 • Wzór umowy - część 5
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (26 września 2016 r. godz.21:49)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (26 września 2016 r. godz.21:49)
  Liczba odwiedzin:498
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu