Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Konkursy z zakresu pomocy społecznej
Konkursy ze środków PFRON
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Referat Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia
Społecznego
Pracownicy
Informacja dla klienta
Prowadzone sprawy

Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
      

Zapytania ofertowe

--- Ogłoszone ---

04.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby występów artystycznych podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Miasta Byczyny w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

 • Zapytanie ofertowe
 • Umowa Koncertowa Lombard
 • Treść oferty
 • LOMBARD RIDER OŚWIETLENIOWY
 • LOMBARD FOH I MONITOR
 • Rider-horyzont
 • Wzór umowy
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (04 września 2016 r. godz.22:43)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (04 września 2016 r. godz.22:43)
  Liczba odwiedzin:541
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu