Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Rejestr zmian

 • [2019-06-13] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono informację o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 6 pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. "Opolski Dzień Rodziny" projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • [2019-06-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-06-06] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2019-06-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-06-04] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono wykaz wszystkich złożonych ofert oraz braków formalnych w ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert z pomocy społecznej w 2019 roku
 • [2019-06-03] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Zakończone zamieszczono uchwałę nr 855/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania i wyboru złożonych ofert
 • [2019-06-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono listę kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2019-05-30] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-05-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2019-05-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół oraz zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-05-21] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono informację o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 16 pn.: "Regionalny Dzień Seniora" projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • [2019-05-20] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2019-05-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-05-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono wykaz wszystkich złożonych ofert oraz braków formalnych w ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku
 • [2019-05-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2019 r. oraz załącznik nr 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 15.05.2019 r.
 • [2019-05-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2019 r.
 • [2019-05-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 14.05.2019 r. oraz załącznik nr 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 14.05.2019 r.
 • [2019-05-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-05-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-10] W dziale Inne, Sprawozdania finansowe zamieszczono sprawozdanie finansowe ROPS w Opolu za 2018 r.
 • [2019-05-09] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie modyfikacja z dnia 09.05.2019 r.
 • [2019-05-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-05-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-05-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1, 2 i 3
 • [2019-05-06] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono informacj?o otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2019 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • [2019-05-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-05-02] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-04-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono wybór najkorzystniejszej oferty
 • [2019-04-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1, 2 i 3
 • [2019-04-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2019-04-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-04-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono załącznik nr 1 - Treść oferty - wzór modyfikacja z dnia 17.04.2019 r.
 • [2019-04-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 • [2019-04-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 • [2019-04-16] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono informacj?o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • [2019-04-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-04-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-04-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-04-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-04-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2019-04-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na us? społeczne z art. 138 o.pdf
 • [2019-04-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • [2019-04-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi z 2.04.2019 r.
 • [2019-04-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-04-01] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono informacj?o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2019-04-01] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi
 • [2019-04-01] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi
 • [2019-04-01] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono załącznik nr 1 - Wzór umowy - modyfikacja z dnia 1.04.2019 r.
 • [2019-03-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-03-27] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Zakończone zamieszczono uchwałę nr 529/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r.
 • [2019-03-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 2
 • [2019-03-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 3
 • [2019-03-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-03-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-03-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-03-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • [2019-03-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół z wyboru
 • [2019-03-19] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono wykaz ofert
 • [2019-03-18] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-03-18] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2019-03-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-03-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik - Unieważnienie zamówienia w cz. nr 3
 • [2019-03-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-03-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół z rozeznania rynku
 • [2019-03-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-03-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik - Unieważnienie zamówienia w cz. nr 2
 • [2019-03-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono plik - Załącznik nr 3 - Wzór umowy Aktualny po modyfikacji z dnia 08.03.2019
 • [2019-03-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pliki: Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Treść oferty AKTUALNY PO MODYFIKACJI Z DNIA 08.03.2019 i Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowy - MODYFIKACJA Z DNIA 08.03.2019
 • [2019-03-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik - Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1 i 3
 • [2019-03-06] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół
 • [2019-03-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik - Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 4
 • [2019-03-05] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-03-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik - Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 • [2019-03-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-03-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-03-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o w częściach nr 2, 3, 4, 5 i nieudzieleniu w części nr 1
 • [2019-03-04] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół
 • [2019-03-01] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2019-02-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik - załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy - modyfikacja z dnia 27.02.2019 r.
 • [2019-02-27] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • [2019-02-27] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-02-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-02-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-02-21] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-02-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-02-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-02-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-02-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • [2019-02-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-02-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2019-02-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • [2019-02-06] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono pliki: "Zmiana terminu skladania ofert" oraz "Załącznik nr 2 - Wzór umowy - modyfikacja z dnia 6.02.2019 r."
 • [2019-02-04] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • [2019-01-31] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-01-31] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-01-29] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono załącznik nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kalkulacja cenowa - modyfikacja z dnia 29.01.2019 r.
 • [2019-01-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne z art. 138 o
 • [2019-01-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono protokół z wyboru - usługi społeczne
 • [2019-01-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-01-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-01-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-01-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • [2019-01-25] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2019-01-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-01-21] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2019 r.
 • [2019-01-21] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono modyfikacj?pkt. 3.2 lit. a zapytania ofertowego
 • [2019-01-18] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2019-01-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-01-15] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu
 • [2019-01-09] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 9.01.2019 r. oraz załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy - modyfikacja z dnia 9.01.2019 r.
 • [2019-01-09] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 9.01.2019 r. oraz załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy - modyfikacja z dnia 9.01.2019 r.
 • [2019-01-09] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2019-01-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-01-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2019-01-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2019-01-07] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego
 • [2018-12-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-12-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2018-12-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-12-14] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: referent w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2018-12-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-12-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia w części nr 5
 • [2018-12-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-12-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-12-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zamówienia
 • [2018-11-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-28] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono wykaz ofert
 • [2018-11-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono wzór umowy po modyfikacji z dnia 27.11.2018 r.
 • [2018-12-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-11-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-11-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-11-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-11-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-11-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytanie i odpowied?
 • [2018-11-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone unieważnienie ogłoszenia
 • [2018-11-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-11-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono nformacj?o udzieleniu zamówienia w częściach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i nieudzieleniu zamówienia w części nr 13
 • [2018-11-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego
 • [2018-11-14] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Zakończone zamieszczono uchwałę nr 6358/2018
 • [2018-11-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia w części nr 1, 2, 3, 4, 5 i nieudzieleniu zamówienia w części nr 6
 • [2018-11-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-11-06] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono ogłoszenie konkursowe
 • [2018-11-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 • [2018-11-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-11-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono modyfikacj?ogłoszenia z dnia 02.11.2018 r. oraz załącznik nr 2 - Treść oferty - wzór modyfikacja z 02.11.2018 r.
 • [2018-10-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-10-30] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-10-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-10-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-10-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-10-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-10-26] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono 3 pliki: Modyfikacja ogłoszenia z dnia 26.10.2018 r. Załącznik nr 1 - Treść oferty po modyfikacji oraz Załącznik nr 2 - Wzór umowy po modyfikacji
 • [2018-10-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2018-10-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-10-25] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono wykaz braków formalnych oraz wykaz wszystkich ofert
 • [2018-10-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2018-10-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-10-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • [2018-10-08] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono oświadczenie o zapoznaniu si?z funkcjonowaniem aplikacji Generator eNGO oraz informac?dot. RODO
 • [2018-10-04] W dziale Obserwatorium Polityki Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-10-04] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-10-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-10-02] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono otwarty konkurs
 • [2018-10-01] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-09-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-09-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-09-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o nieudzieleniu zamówienia publicznego w części nr 1 oraz informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 2
 • [2018-09-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia
 • [2018-09-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-09-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-09-18] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-09-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-09-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-09-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-09-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-09-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-09-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-09-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-09-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o nieudzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-31] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-08-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia
 • [2018-08-30] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2018-08-27] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego
 • [2018-08-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono modyfikacj?ogłoszenia oraz aktualn?treść oferty
 • [2018-08-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-08-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-08-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-08-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-08-20] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Zakończone zamieszczono wykaz i wyniki oceny formalnej złożonych ofert
 • [2018-08-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-18] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Zakończone zamieszczono uchwałę rozstrzygając?
 • [2018-08-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2018-08-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2018-08-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o nieudzieleniu zamówienia w częściach 1, 2, 4, 6 i 7
 • [2018-07-25] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-07-25] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Dane kontaktowe zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-07-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 2 pliki
 • [2018-07-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-07-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-07-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i nr 2
 • [2018-07-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i nr 2 + wykluczenie
 • [2018-07-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-07-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-07-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-07-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-07-11] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono wykaz złożonych ofert
 • [2018-07-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-07-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-07-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-07-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik "załącznik nr 3 do siwz - Wzór umowy - modyfikacja z dnia 5.07.2018 r."
 • [2018-07-05] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono otwarty konkurs
 • [2018-07-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-07-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-07-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-06-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono "Pytania i odpowiedzi z dnia 29 czerwca 2018 r." i "Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa modyfikacja z dnia 29.06.2018 r."
 • [2018-06-28] W dziale Dane podmiotu, Regulamin organizacyjny zamieszczono Zarządzenie nr 5/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Dyrektora ROPS w Opolu oraz aktualny schemat organizacyjny
 • [2018-06-28] W dziale Inne, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono imi?i nazwisko Inspektora Ochrony Danych
 • [2018-06-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-06-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia w cz?ci nr 1
 • [2018-06-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono unieważnienie w częściach nr 3 i nr 4
 • [2018-06-18] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o nieudzieleniu i unieważnieniu postępowania
 • [2018-06-15] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. bada?i modelu w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2018-06-11] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono otwarty konkurs
 • [2018-06-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 2 pliki
 • [2018-06-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadach rozeznania rynku
 • [2018-06-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-06-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia w części nr 1 i nr 2
 • [2018-06-05] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Zakończone zamieszczono 1 plik.
 • [2018-06-01] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i nr 2
 • [2018-05-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-05-29] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono 1 plik.
 • [2018-05-29] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono 1 plik.
 • [2018-05-25] W dziale Inne, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono now?zakładk?"Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych"
 • [2018-05-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o nieudzieleniu zamówienia w cz?ci nr 2
 • [2018-05-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-05-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-05-22] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2018-05-17] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym
 • [2018-05-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-05-15] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono 1 plik.
 • [2018-05-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-05-11] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono 1 plik
 • [2018-05-10] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono 2 pliki
 • [2018-05-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2018-05-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2018-04-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia
 • [2018-04-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-04-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-04-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-04-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-04-26] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. bada?i modelu
 • [2018-04-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-04-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-04-20] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Finansowo-Administracyjnym z dnia 20 kwietnia 2018 r.
 • [2018-04-20] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasy pracy
 • [2018-04-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2018-04-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-04-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Starszy specjalista ds. bada?i modelu
 • [2018-04-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-04-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-04-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert, Aktualne zamieszczono 3 konkursy
 • [2018-04-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-04-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 3 pliki
 • [2018-04-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania
 • [2018-04-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie nr 1
 • [2018-04-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-04-06] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2018 r.
 • [2018-04-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik z modyfikacj?ogłoszenia
 • [2018-04-05] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Starszy specjalista ds. bada?i modelu w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2018-04-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-03-28] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o zakończeniu naboru oraz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Finansowo-Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2018-03-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • [2018-03-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik "Zmiana ogłoszenia"
 • [2018-03-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-03-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego
 • [2018-03-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-03-14] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Finansowo-Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2018-03-13] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-03-13] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2018-03-07] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2018-03-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-03-06] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Otwarte konkursy ofert zaktualizowano informacje
 • [2018-03-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2018-03-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-03-01] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2018-02-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-02-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie nr 1
 • [2018-02-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-02-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-02-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania 1 i 2
 • [2018-02-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2018-02-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2018-02-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-02-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2018-02-19] W dziale Dane podmiotu, Regulamin organizacyjny zamieszczono Zarządzenie nr 2/18 z dnia 19 lutego 2018 r. Dyrektora ROPS w Opolu oraz aktualny regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny
 • [2018-02-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2018-02-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-02-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-02-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia
 • [2018-02-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono informacj?o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2018-02-15] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Dane kontaktowe zaktualizowano informacje o godzinach urzedowania
 • [2018-02-15] W dziale Dane podmiotu, Dane kontaktowe zaktualizowano informacje o godzinach urzedowania
 • [2018-02-13 W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania nr 2-10 wraz z odpowiedziami oraz zaktualizowany wzór oferty
 • [2018-02-13] W dziale Dane podmiotu, Statut zamieszczono Uchwałę Nr XXXVII/404/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 • [2018-02-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2018-02-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone pytanie nr 1 i odpowied?
 • [2018-02-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-02-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-02-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-02-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o nieudzieleniu zamówienia
 • [2018-02-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-01-30] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono plan zamówie?publicznych na 2018 r.
 • [2018-01-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2018-01-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 4 pliki
 • [2018-01-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 2 pliki
 • [2018-01-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-12-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-12-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-12-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2017-11-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi
 • [2017-11-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-11-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o wykluczeniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-11-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-11-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-11-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-11-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o wykluczeniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-11-23] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2017 r.
 • [2017-11-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-11-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2017-11-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia
 • [2017-11-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-11-08] W dziale Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej, Pracownicy dodano informacje o pracownikach
 • [2017-11-08] Dodano dzia?Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • [2017-11-08] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-11-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-11-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-10-31] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2017 r.
 • [2017-10-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2017-10-27] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2017-10-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2017-10-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-10-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 2 pliki
 • [2017-10-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-10-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 3 pliki
 • [2017-10-20] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-10-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2017-10-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zmodyfikowany wzór umowy
 • [2017-10-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-10-11] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-10-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • [2017-10-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-10-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-09-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2017-09-26] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2017 r.
 • [2017-09-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2017-09-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-09-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-09-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 2 nowe pliki
 • [2017-09-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi oraz aktualny wzór formularza z treści?oferty
 • [2017-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-09-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono odpowied?na 1 pytanie
 • [2017-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-09-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-09-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-09-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu postępowania
 • [2017-08-31] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 • [2017-08-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone dodano odpowiedzi na pytania nr 2-5
 • [2017-08-29] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym
 • [2017-08-29] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej
 • [2017-08-25] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej
 • [2017-08-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-08-18] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-08-17] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia
 • [2017-08-17] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-08-16] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2017 r.
 • [2017-08-14] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-08-14] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-08-14] W dziale Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-08-14] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-08-14] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-08-14] W dziale Samodzielne stanowiska, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-08-11] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Finansowo-Administracyjnym w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-08-03] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-08-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-08-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-08-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-07-27] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zmiany w zapytaniu ofertowym
 • [2017-07-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-07-18] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-07-14] W dziale Dane podmiotu, Dane kontaktowe zaktualizowano informacje o numerach telefonów
 • [2017-07-13] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2017-07-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zaktualizowan?treść oferty
 • [2017-07-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-07-10] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 • [2017-07-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono 2 pliki
 • [2017-07-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-07-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-06-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-06-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • [2017-06-29] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-06-29] W dziale Inne, Praca w urzędzie informacja o zakończeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2017-06-29] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-06-27] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umow?na zastępstwo w Referacie ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-06-27] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2017-06-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2017-06-23] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono Uchwałę Nr 3956/2017 Zarzšdu Województwa Opolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
 • [2017-06-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zestawienie ofert
 • [2017-06-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-06-16] W dziale Dane podmiotu, Dane kontaktowe usunięto informacj?o awarii numeru telefonu
 • [2017-06-16] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Dane kontaktowe usunięto informacj?o awarii numeru telefonu
 • [2017-06-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone dodano zestawienie ofert
 • [2017-06-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-06-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie
 • [2017-06-12] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w pełnym wymiarze czasu pracy
 • [2017-06-09] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej dodano wykaz złożonych ofert
 • [2017-06-08] W dziale Dane podmiotu, Dane kontaktowe dodano informacj?o awarii numeru telefonu
 • [2017-06-08] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Dane kontaktowe dodano informacj?o awarii numeru telefonu
 • [2017-06-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone dodano nowy plik
 • [2017-06-06] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono uchwałę nr 3833/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2017 r.
 • [2017-06-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone dodano ogłoszenie
 • [2017-06-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono unieważnienie postępowania
 • [2017-06-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-05-31] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-05-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszjej oferty
 • [2017-05-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-05-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-05-18] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono uchwałę nr 3747/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 maja 2017 r. wraz z załącznikami
 • [2017-05-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono wykaz i wyniki oceny formalnej złożonych ofert
 • [2017-05-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono uchwałę nr 3748/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizacj?w 2017 roku zada?ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • [2017-05-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-05-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik "Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"
 • [2017-05-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-05-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono plik "Zmiana treści ogłoszenia UZP"
 • [2017-05-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-04-28] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-04-27] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw finansowo-księgowych w Referacie Finansowo-Administracyjnym
 • [2017-04-24] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko urzędniczne referent ds. finansowo-księgowych
 • [2017-04-21] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-04-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego
 • [2017-04-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-04-13] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono wykaz braków formalnych oraz wykaz wszystkich ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 • [2017-04-12] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie
 • [2017-04-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-04-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-04-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2017-04-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono nowe pliki do zamówienia publicznego
 • [2017-04-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2017-04-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia w części nr 2
 • [2017-04-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-04-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-04-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2017-04-03] W dziale Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego, Pracownicy zaktualizowano nazw?referatu
 • [2017-03-31] W dziale Dane podmiotu, Regulamin organizacyjny zamieszczono Zarządzenie nr 2/17 z dnia 31 marca 2015 r. Dyrektora ROPS w Opolu oraz aktualny regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny
 • [2017-03-31] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia
 • [2017-03-30] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. finansowo-księgowych
 • [2017-03-30] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-03-30] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono otwarty konkurs ofert
 • [2017-03-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniku i nieudzieleniu zamówienia publicznego w części nr 2
 • [2017-03-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-03-27] W dziale Dane podmiotu, Statut zamieszczono Uchwałę Nr XXIV/274/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 • [2017-03-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-03-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono kolejne pytania i odpowiedzi
 • [2017-03-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-03-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi
 • [2017-03-23] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-03-22] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2017 r.
 • [2017-03-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-03-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2017-03-21] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono informacj?dot. otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
 • [2017-03-17] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania wykonawców
 • [2017-03-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego
 • [2017-03-16] W dziale Sekcja Świadcze?Rodzinnych, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-03-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-03-14] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2017-03-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono pytania i odpowiedzi
 • [2017-03-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono modyfikacj?ogłoszenia - wykreślenie wykazu usług
 • [2017-03-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-03-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-03-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-03-06] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-03-06] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono modyfikacj?szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zad. nr 4
 • [2017-03-02] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego
 • [2017-03-01] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-02-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2017-02-28] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowisko referenta ds. kszs
 • [2017-02-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-02-20] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono zaktualizowany plan zamówie?publicznych na 2017 r.
 • [2017-02-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-02-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-02-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-02-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego
 • [2017-02-13] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2017-02-10] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-02-10] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kszs
 • [2017-02-09] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-02-07] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowisko referenta ds. kszs
 • [2017-02-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-02-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia
 • [2017-02-03] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego
 • [2017-02-02] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-01-31] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z uniewżnienia zapytania ofertowego
 • [2017-01-25] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacje o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2017-01-25] W dziale Inne, Plan zamówie?publicznych zamieszczono now?zakładk? Plan zamówie?publicznych
 • [2017-01-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania wykonawców
 • [2017-01-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego
 • [2017-01-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-01-19] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-01-19] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2017-01-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia o naborze na 3 wolne stanowiska urzędnicze: referent ds. kszs
 • [2017-01-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2017-01-13] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2017-01-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2017-01-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół unieważnienia zapytania ofertowego
 • [2017-01-10] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono 2 ogłoszenia o wynikach naboru na stanowiska
 • [2017-01-02] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursach na 2 stanowiska urzędnicze: inspektor ds. kadr i płac oraz inspektor ds. organizacyjnych i kontroli zarządczej
 • [2016-12-30] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-12-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacje o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2016-12-29] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-12-28] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-12-28] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-12-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono 2 informacje o udzieleniu zamówie?
 • [2016-12-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego
 • [2016-12-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono aktualno?treść oferty i aktualny wzór umowy
 • [2016-12-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono aktualno?treść oferty
 • [2016-12-21] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-12-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z unieważnienia zapytania ofertowego
 • [2016-12-20] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono 2 ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kszs
 • [2016-12-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacje o udzieleniu 2 zamówie?publicznych
 • [2016-12-19] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-12-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacje o udzieleniu zamówienia publicznego
 • [2016-12-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-12-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2016-12-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie ogłoszenia
 • [2016-12-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie ogłoszenia
 • [2016-12-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-12-07] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono 3 ogłoszenia
 • [2016-12-06] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-12-06] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ofert?pracy
 • [2016-12-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2016-12-02] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zamówienie publiczne
 • [2016-12-02] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-12-02] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze inspektor ds. kadr i płac w Referacie Finansowo - Administracyjnym w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu
 • [2016-12-01] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-11-30] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-11-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie
 • [2016-11-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono modyfikacj?wzoru umowy
 • [2016-11-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie
 • [2016-11-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-11-21] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-11-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-11-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-11-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-11-10] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono unieważnienie naboru, zamieszczono 2 nowe ogłoszenia o naborze
 • [2016-11-08] W dziale Inne, Praca w urzędzie ogłoszono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko starszy inspektor
 • [2016-11-08] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Dane kontaktowe zaktualizowano numery telefonów
 • [2016-11-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-11-08] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia o wyborze na 2 stanowiska pracy
 • [2016-11-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-11-04] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowisko
 • [2016-11-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-11-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowiska urzędnicze referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2016-10-24] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 • [2016-10-21] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 • [2016-10-14] W dziale Inne, Praca w urzędzie ogłoszono wyniki naboru w konkursie na stanowisko podinspektora
 • [2016-10-12] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na 5 wolnych stanowisk pracy
 • [2016-10-10] W dziale Inne, Praca w urzędzie ogłoszono list?kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko podinspektora
 • [2016-10-07] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2016-10-07] W dziale Inne, Praca w urzędzie ogłoszono wyniki naboru w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. ekonomii społecznej (7/8 etatu), kierownika-koordynatora projektu (1/8 etatu)
 • [2016-09-30] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniajacych wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. ekonomii społecznej (7/8 etatu), kierownika-koordynatora projektu (1/8 etatu)
 • [2016-09-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2016-09-29] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-09-27] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
 • [2016-09-26] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 • [2016-09-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-09-22] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono 2 oferty realizacji zadania publicznego
 • [2016-09-21] W dziale Inne, Zamówienia publiczne zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia publicznego w części 1
 • [2016-09-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o udzieleniu zamówienia
 • [2016-09-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 • [2016-09-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-09-16] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2016-09-15] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko główny specjalista ds. ekonomii społecznej
 • [2016-09-14] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 • [2016-09-13] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. ekonomii społecznej
 • [2016-09-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono 2 protokoły z rozstrzygnięcia zapyta?ofertowych
 • [2016-09-08] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-09-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-09-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2
 • [2016-09-07] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kszs
 • [2016-09-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
 • [2016-09-05] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-09-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono 2 ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert
 • [2016-09-04] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-09-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kszs
 • [2016-09-01] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie na wolne stanowisko główny specjalista ds. ekonomii społecznej
 • [2016-08-30] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-08-29] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte unieważniono 2 zapytania ofertowe
 • [2016-08-26] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-08-25] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-08-25] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-08-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu 2 zapyta?ofertowych
 • [2016-08-24] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-08-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono zmian?ogłoszenia o zamówieniu
 • [2016-08-19] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono adnotacj?o nieaktualności ogłoszenia
 • [2016-08-19] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-08-19] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-08-17] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kszs
 • [2016-08-17] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-08-17] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 • [2016-08-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-08-16] W dziale Samodzielne stanowiska, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-08-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu zapytania ofertowego
 • [2016-08-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-08-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-08-10] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-08-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-08-04] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-08-01] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia z wynikami naboru na podinspektora ds. finansowo-ksiegowych
 • [2016-07-28] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne w naborze na wolne stanowisko podinspektor ds. finansowo-księgowych z dnia 28 lipca 2016 r.
 • [2016-07-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-07-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-07-12] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. finansowo-księgowych
 • [2016-07-06] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono uchwałę nr 2330/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 lipca 2016 r.
 • [2016-07-01] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-06-21] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono wykaz złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej
 • [2016-06-16] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-06-10] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-06-03] W dziale Sekcja Świadcze?Rodzinnych, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-06-02] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-05-31] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-05-31] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-05-31] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia z wynikami naboru na referenta sekretariatu oraz 2 referentów ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • [2016-05-30] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2016 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
 • [2016-05-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-05-25] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Uchwałę Nr 2147/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizacj?w 2016 roku zada?ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • [2016-05-24] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia listy kandydatów na wolne stanowiska
 • [2016-05-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-05-06] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-05-06] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia o naborze na 3 wolne stanowiska urzędnicze
 • [2016-05-02] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Wykaz braków formalnych występujących w złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego w roku 2016 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środkow PFRON oraz wykaz złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
 • [2016-04-25] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-04-22] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie wyników naboru na 2 wolne stanowiska podinspektora do spraw koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego z dnia 22 kwietnia 2016 r.
 • [2016-04-22] W dziale Dane podmiotu, Statut zamieszczono Uchwałę Nr XV/168/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 • [2016-04-20] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora ds. kszs
 • [2016-04-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-04-12] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-04-11] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 • [2016-04-05] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia list kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursach na stanowisko podinspektora ds. kszs
 • [2016-04-05] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono informacj?dot. otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
 • [2016-04-01] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze podinspektor ds. kszs
 • [2016-03-31] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2016-03-18] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kszs
 • [2016-03-15] W dziale Sekcja Świadcze?Rodzinnych, Pracownicy zamieszczono informacj?o zadaniach sekcji
 • [2016-02-25] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pedagog w Ośrodku Adopcyjnym ROPS w Opolu
 • [2016-02-24] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska podinspektor ds. kszs
 • [2016-02-22] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia list kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursach na stanowisko podinspektora ds. kszs
 • [2016-02-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko pedagoga Ośrodku Adopcyjnym ROPS w Opolu
 • [2016-02-18] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-02-12] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Informacja dla klienta zamieszczono informacje dla klientów ubiegających si?w Niemczech o zasiłek rodzinny
 • [2016-02-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-02-05] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska: główny specjalista ds. ekonomii społecznej oraz inspektor ds. ekonomii społecznej
 • [2016-02-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono 2 ogłoszenia listy kandydatów spełniających warunki formalne w konursie na stanowiska: inspektor i główny specjalista ds. ekonomii społecznej
 • [2016-02-02] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono 2 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
 • [2016-01-22] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2016-01-22] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 • [2016-01-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono prawidłowy plik z wzorem treści oferty
 • [2016-01-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
 • [2016-01-19] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2016-01-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o unieważnieniu zapytania ofertowego
 • [2016-01-13] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędniczne główny specjalista ds. ekonomii społecznej
 • [2016-01-11] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-12-30] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełaniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędniczne główny specjalista ds. ekonomii społecznej
 • [2015-12-28] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędniczne inspektor ds. ekonomii społecznej
 • [2015-12-22] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-12-22] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-12-17] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2015-12-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-12-07] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-11-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z uslug?odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego
 • [2015-11-25] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko inspektora ds. ekonomii społecznej
 • [2015-11-24] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-11-24] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie
 • [2015-11-20] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i odpowiedzi na pytania wykonawców
 • [2015-11-20] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-11-18] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przedłużeniu terminu składania ofert
 • [2015-11-12] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2015-11-12] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-11-12] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 • [2015-11-12] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o wycofaniu ogłoszenia
 • [2015-11-05] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono 2 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
 • [2015-11-04] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-10-28] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono 2 oferty realizacji zadania publicznego
 • [2015-10-22] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-10-14] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-10-12] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono 2 oferty realizacji zadania publicznego
 • [2015-10-08] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-09-23] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-09-23] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono uchwałę nr 1144/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 września 2015 r.
 • [2015-09-16] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędniczne podinspektor ds. kszs
 • [2015-09-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2015-09-11] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono oświadczenie do zapytania ofertowego
 • [2015-09-11] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie lista kandydatów spełaniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędniczne podinspektor ds. kszs
 • [2015-09-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-08-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2015-08-24] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono "Wyniki oceny formalne o-prawnej ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizacj?w 2015 roku zada?publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" oraz "Wykaz wszystkich ofert złożonych w 2015 roku w II edycji otwartego konkursu ofert na realizacj?zada?publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych"
 • [2015-08-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-08-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kszs
 • [2015-08-07] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o ponownym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2015-08-05] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu 2 zapyta?ofertowych
 • [2015-07-30] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-07-24] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono ogłoszenie o zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym
 • [2015-07-20] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono informacj?o II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanego z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • [2015-06-23] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-06-18] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu 2 zapyta?ofertowych
 • [2015-06-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono UchwałĘ Nr 745/2015 Zarzšdu Województwa Opolskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.
 • [2015-06-17] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2015-06-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-06-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-06-12] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-06-11] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-06-11] W dziale Sekcja Świadcze?Rodzinnych, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-06-11] W dziale Obserwatorium Polityki Społecznej, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2014-06-03] W dziale Dane podmiotu, Dane kontaktowe dokonano zmiany nazwy referatu
 • [2015-06-03] W dziale Dane podmiotu, Regulamin organizacyjny zamieszczono Zarządzenie nr 7/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. Dyrektora ROPS w Opolu oraz aktualny regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny
 • [2015-06-02] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-06-01] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono wykaz wszystkich ofert oraz wyniki oceny formalno - prawnej ofert otwartego konkursu ofert na realizacj?w 2015 roku zada?publicznych w zakresie pomocy społecznej ze środków Samorządu Województwa Opolskiego
 • [2015-05-26] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Uchwałę nr 658/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizacj?w 2015 roku zada?ze środkow PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • [2015-05-19] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-05-15] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na 2 wolne stanowiska podinspektora do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z dnia 15 maja 2015 r.
 • [2015-05-13] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełaniających warunki formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędniczne podinspektor ds. kszs
 • [2015-05-11] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono wykaz wszystkich ofert oraz wyniki oceny formalno - prawnej ofert otwartego konkursu ofert na realizacj?w 2015 roku zada?publicznych ze ?rodków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • [2015-05-08] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-05-06] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono uchwałę nr 577/2015
 • [2015-04-29] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych w województwie śląskim dla maks. 50 osób (po maks. 25 osób w jednej wizycie studyjnej) realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki.
 • [2015-04-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o powtórnym po powtórzeniu czynności oceny i badania ofert wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole?realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki
 • [2015-04-23] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole?realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki
 • [2015-04-22] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole?realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki
 • [2015-04-22] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kszs
 • [2015-04-15] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie do przetargu
 • [2015-04-15] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2015-04-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty a usług?szkoleniow?polegając?na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: " Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej", obejmującego 25 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki, składającego si?z:
  a) pięciu 3-dniowych zjazdów szkoleniowych,
  b) dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego, o którym mowa w lit. a)
 • [2015-04-14] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Uchwałę nr 509/2015
 • [2015-04-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2015-04-08] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2015-04-02] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego
 • [2015-03-30] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie ogłoszenia o przetargu
 • [2015-03-24] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2015-03-19] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert
 • [2015-03-19] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowied?na 4 pytanie
 • [2015-03-18] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na 3 pytania
 • [2015-03-17] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie SIWZ
 • [2015-03-12] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2015-03-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
 • [2015-02-26] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z dnia 26 lutego 2015 r.
 • [2015-02-26] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie ogłoszenia oraz zamieszczono odpowiedzi na 2 pytania
 • [2015-02-19] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2015-02-19] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kszs
 • [2015-02-02] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kszs
 • [2015-01-29] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-01-29] W dziale Referat Finansowo-Administracyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2015-01-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-12-01] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono oferty realizacji zadania publicznego:
  - Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" w Paczkowie pn. "Rok Polski w pigułce!", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
  - Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. "Promuj aktywność z trenerem pracy!", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
  - Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. "Ikona Opolszczyzny", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
 • [2014-12-03] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. ''Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci'' dla maksimum 10 osób dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • [2014-12-01] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Opolu, pn. Integracja i aktywizacja życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
 • [2014-11-19] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-11-04] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. ''Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci'' dla maksimum 20 osób dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • [2014-10-28] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 28 października 2014 r.
 • [2014-10-28] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z kolacj?i śniadaniem dla max. 15 uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanej w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Uni?Europejsk?w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • [2014-10-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-10-17] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie z dnia 16.10.2014 r.
 • [2014-10-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-10-15] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-10-13] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-10-13] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone poprawniono błędny opis 4 pliku "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" na "Istotne postanowienia umowy"
 • [2014-10-10] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-10-09] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte W celu zwiększenia czytelności zmieniono sposób prezentacji 7 zawiadomie?o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkole?specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki
 • [2014-10-08] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono 7 zawiadomie?o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkole?specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki
 • [2014-10-03] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-09-29] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie, pn. "VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Pożarniczej Osób Niepełnosprawnych", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 • [2014-09-26] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-09-15] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, pn. "Dobre praktyki polsko - czeskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnosci?
 • [2014-09-10] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Uchwałę nr 5478/2014
 • [2014-09-08] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowied?na pytanie
 • [2014-09-05] W dziale Zamówienia publiczne przeniesiono 5 rozstrzygniętych przetargów z zakładki "Rozstrzygnięte" do zakładki "Rozstrzygnięte - archiwalne"
 • [2014-09-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej realizowanego w ramach działania 7.2, poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki.
 • [2014-09-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej realizowanego w ramach działania 7.2, poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki.
 • [2014-09-04] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-08-25] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono "Wyniki oceny formalno-prawnej ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizacj?w 2014 roku zada?publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" oraz "Wykaz wszystkich ofert złożonych w 2014 roku w II edycji otwartego konkursu ofert na realizacj?zada?publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych"
 • [2014-08-07] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-08-06] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pedagog w Ośrodku Adopcyjnym
 • [2014-08-05] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds. ekonomii społecznej
 • [2014-07-31] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko podinspektora ds. ekonomii społecznej
 • [2014-07-30] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Załącznik do uchwały Nr 5333/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
 • [2014-07-16] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektor ds. ekonomii społecznej
 • [2014-06-27] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2014-06-27] W dziale Sekcja Świadcze?Rodzinnych, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2014-06-25] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono uchwałę rozstrzygając?
 • [2014-06-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-06-17] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Oferty realizacji zada?publicznych zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego Fundacji Flota Świętego Mikołaja w Warszawie, pn. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych "World Camp"
 • [2014-06-12] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono list?podmiotów ubiegających si?o dotacje.
 • [2014-06-10] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej zamieszczono zakładk?Oferty realizacji zada?publicznych
 • [2014-06-10] W dziale Ośrodek Adopcyjny, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2014-06-10] W dziale Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Pracownicy zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2014-06-06] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym
 • [2014-06-05] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-06-02] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono uchwałę rozstrzygając?
 • [2014-06-02] W dziale Sekcja Świadcze?Rodzinnych, Pracownicy zmieniono nazw?"Sekcja Nienależnie Pobranych Świadcze?Rodzinnych" na "Sekcja Świadcze?Rodzinnych" oraz zaktualizowano informacje o pracownikach
 • [2014-06-02] Zmiana nazwy "Sekcja Nienależnie Pobranych Świadcze?Rodzinnych" na "Sekcja Świadcze?Rodzinnych"
 • [2014-06-02] W dziale Dane podmiotu, Regulamin organizacyjny zamieszczono Zarządzenie nr 8/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. Dyrektora ROPS w Opolu
 • [2014-06-02] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-05-23] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-05-21] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2014 zada?publicznych związanych z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
 • [2014-05-20] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-05-15] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-05-15] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkole?specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapita?Ludzki.
 • [2014-05-12] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy z zakresu pomocy społecznej zamieszczono ofert?realizacji zadania publicznego Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" w Opolu, pn. "Opolskie Ukrainie - organizacja w Województwie Opolskim pobytu edukacyjnego dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku tragicznych wydarze?na Ukrainie"
 • [2014-05-07] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-04-30] W dziale Dane podmiotu, Majątek, budżet i finanse zamieszczono informacj?o majątku ROPS na dzie?31.12.2013 r.
 • [2014-04-30] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko psycholog w Ośrodku Adopcyjnym
 • [2014-04-29] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono informacj?o unieważnieniu ogłoszenia o naborze na psychologa w Ośrodku Adopcyjnym
 • [2014-04-25] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze referent ds. KSZS
 • [2014-04-23] W dziale Dane podmiotu, Dane kontaktowe oraz w Dane podmiotu, Kierownictwo dokonano zmiany nazwiska z-cy dyrektora
 • [2014-04-18] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko psycholog w Ośrodku Adopcyjnym
 • [2014-04-18] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko referenta
 • [2014-04-18] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono Wykaz wszystkich ofert złożonych w 2014 roku na realizacj?zada?publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz Wyniki oceny formalno - prawnej ofert na realizacj?w 2014 roku zada?publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z brakami formalnymi
 • [2014-04-14] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-04-10] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-04-03] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. KSZS
 • [2014-03-25] W dziale Referat Integracji i Pomocy Społecznej, Konkursy ze środków PFRON zamieszczono otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2014 zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanego z realizacj?zada?Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • [2014-03-18] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-03-11] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 - dniowej wizyty studyjnej dla 20 osób w Szwecji w regionie Skania lub w regionie Västerbotten w celu zapoznania si?uczestników ze stosowanymi w Szwecji sposobami organizacji i finansowania opieki nad osobami starszymi oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 5 - dniowej wizyty studyjnej dla 20 osób w Lombardii we Włoszech w celu zapoznania si?uczestników ze stosowanymi w Lombardii sposobami finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
 • [2014-03-06] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-03-06] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o zmianie SIWZ
 • [2014-03-05] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania do przetargu i informacj?o zmianie SIWZ
 • [2014-03-05] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie w roku 2014 oraz 2015 usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek nieodręczonych w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku, w skład, których wchodz? usługi pocztowe opłacane z dołu oraz usługa odbioru przesyłek.
 • [2014-02-27] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-02-26] W dziale Inne, Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizacj?i przeprowadzenie trzech cykli szkoleniowych specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim
 • [2014-02-24] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono odpowiedzi na pytania do przetargu
 • [2014-02-18] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacj?o przetargu
 • [2014-02-17] W dziale Inne, Sprawozdania z działalności zamieszczono informacj?z wykonania planu dochodów i wydatków ROPS w Opolu za 2013 r.
 • [2014-02-14] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-02-13] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze inspektor ds. bada?i analiz
 • [2014-02-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - ogłoszone zamieszczono zapytanie ofertowe
 • [2014-02-05] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie listy kandydatów spełniających warunki formalne w konkursie na stanowisko inspektora ds. bada?i analiz
 • [2014-01-27] W dziale Zamówienia publiczne, Ogłoszone zamieszczono informacje o przetargu
 • [2014-01-17] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. bada?i analiz
 • [2014-01-14] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej si?o zatrudnienie
 • [2014-01-13] W dziale Inne, Zapytania ofertowe - rozstrzygnięte zamieszczono informacj?o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 • [2014-01-10] W dziale Inne, Praca w urzędzie zamieszczono ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kszs Informacje archiwalne (2013 r.)
  Informacje archiwalne (2012 r.)
  Informacje archiwalne (2011 r.)
  Informacje archiwalne (2010 r.)
  Informacje archiwalne (2009 r.)
  Informacje archiwalne (2008 r.)
  Informacje archiwalne (2007 r.)
  Informacje archiwalne (2006 r.)


   
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu