Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zapytania ofertowe

--- Ogłoszone ---

25.07.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 • Zapytanie ofertowe
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Proponowany program szkolenia - dotyczy części 1-12
 • Wykaz osób - dotyczy części 1-12
 • Wykaz usług - dotyczy części 1-12
 • Treść oferty - dotyczy części 1
 • Treść oferty - dotyczy części 2
 • Treść oferty - dotyczy części 3
 • Treść oferty - dotyczy części 4
 • Treść oferty - dotyczy części 5
 • Treść oferty - dotyczy części 6
 • Treść oferty - dotyczy części 7
 • Treść oferty - dotyczy części 8
 • Treść oferty - dotyczy części 9
 • Treść oferty - dotyczy części 10
 • Treść oferty - dotyczy części 11
 • Treść oferty - dotyczy części 12
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (25 lipca 2016 r. godz.15:12)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (25 lipca 2016 r. godz.15:12)
  Liczba odwiedzin:838
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu