Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Konkursy z zakresu pomocy społecznej
Konkursy ze środków PFRON
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Referat Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia
Społecznego
Pracownicy
Informacja dla klienta
Prowadzone sprawy

Referat Koordynacji Świadczenia Wychowawczego
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
      

Zapytania ofertowe

--- Ogłoszone ---

25.07.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 • Zapytanie ofertowe
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Proponowany program szkolenia - dotyczy części 1-12
 • Wykaz osób - dotyczy części 1-12
 • Wykaz usług - dotyczy części 1-12
 • Treść oferty - dotyczy części 1
 • Treść oferty - dotyczy części 2
 • Treść oferty - dotyczy części 3
 • Treść oferty - dotyczy części 4
 • Treść oferty - dotyczy części 5
 • Treść oferty - dotyczy części 6
 • Treść oferty - dotyczy części 7
 • Treść oferty - dotyczy części 8
 • Treść oferty - dotyczy części 9
 • Treść oferty - dotyczy części 10
 • Treść oferty - dotyczy części 11
 • Treść oferty - dotyczy części 12
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (25 lipca 2016 r. godz.15:12)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (25 lipca 2016 r. godz.15:12)
  Liczba odwiedzin:633
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu