Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zapytania ofertowe

--- Ogłoszone ---

15.04.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe i dostarczanie posiłków na potrzeby konferencji i spotkań w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:

Zadanie 1: Usługa cateringowa na Konferencję Wojewódzką Ekonomii Społecznej,
Zadanie 2: Usługa cateringowa na spotkania sieciujące OWES,
Zadanie 3: Usługa cateringowa na spotkania dotyczące kluczowych sfer rozwoju

 • Zapytanie ofertowe
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Wykaz usług
 • Treść oferty
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (15 kwietnia 2016 r. godz.21:47)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (15 kwietnia 2016 r. godz.21:47)
  Liczba odwiedzin:864
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu