Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Oferty realizacji zadań publicznych

22-09-2016 r..
Oferta realizacji zadania publicznego Piastun-Fundacji na rzecz dzieci i mtodzieży pn. "Widzę, Myślę i Tworzę" - warsztaty dla młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu wykorzystujące elementy arteterapii, aktywności twórczej i działań rozwijających opartych na kulturze i tradycjach etnicznych, ludowych i regionalnych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

22-09-2016 r..
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół PSP Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie "TRÓJKA DZIECIOM" pn. "Bieg osób niepełnosprawnych w pobliżu Zalewu Paczkowskiego" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

07-12-2015 r..
Oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. "Pomóżmy im znaleźć swoje miejsce w życiu - osoby niepełnosprawne w wieku senioralnym to bogactwo wiedzy i doświadczenia" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

24-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" w Paczkowie pn. "Rok Polski w pigułce! druga edycja. W kręgu przyjaciół" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

20-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Caritas Diecezji Opolskiej pn. "Zaczarowany świat teatru" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

12-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pn. "Wigilia osób niepełnosprawnych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

4-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej pn. "Uwierzyć w siebie 2015" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

28-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pn. Wydanie wkładki do NTO "Bądź z Nami i Żyj z Nami" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

28-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu pn. "Spotkanie Wigilijne. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w Fundacji" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

22-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością z barierą w komunikowaniu się w publikacji "Życie po laryngektomii - część praktyczna" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

12-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Harmonia Życia w Opolu pn. "Wędrowiec i Geniusz - opowiedz co u Ciebie" - wydanie przypowie?ci terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w formie audiobooka, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

12-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" w Lewinie Brzeskim pn. "Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki Nożnej w Lewinie Brzeskim" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

08-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Szansa Dla Niewidomych pn. "Wielkie spotkanie osób niepełnosprawnych - REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2015 - Rola zmysłów w życiu niewidomych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

08-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Szansa Dla Niewidomych pn. "Wielkie spotkanie osób niepełnosprawnych - REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2015 - Rola zmysłów w życiu niewidomych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

23-09-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. "Czym skorupka za młodu... czyli laryngektomowani dzieciom" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

23-06-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Inaczej "MUMINKI" pn. "Kaskada możliwości - MUMINKI w Dolinie Rzeki Soły", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

02-06-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie" pn. Wyjazd do Nadrenii Palatynatu na Olimpiadę Lekkoatletyczną Osób Niepełnosprawnych, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

02-04-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach pn. Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

10-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" w Paczkowie pn. "Rok Polski w pigułce!", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

10-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. "Promuj aktywność z trenerem pracy!", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

10-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. "Ikona Opolszczyzny", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

01-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Opolu, pn. Integracja i aktywizacja życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

29-09-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie, pn. "VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Pożarniczej Osób Niepełnosprawnych", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

15-09-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, pn. "Dobre praktyki polsko - czeskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnoscią", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

17-06-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Flota Świętego Mikołaja w Warszawie, pn. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych "World Camp", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

12-05-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" w Opolu, pn. "Opolskie Ukrainie - organizacja w Województwie Opolskim pobytu edukacyjnego dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku tragicznych wydarzeń na Ukrainie", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z roku 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

22-07-2013 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" w Opolu, pn. "Historia, tradycje i dziedzictwo kulturowe Polski- to co łączy i jednoczy" - warsztaty dla młodzieży o pochodzeniu polskim z Obwodu Iwano-Frankiwska (Stanisławowa) oraz młodzieży z Województwa Opolskiego, której przodkowie są przesiedleńcami z Kresów Wschodnich, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z roku 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Osoba odpowiedzialna za treść Anna Pydych
Opublikował Dariusz Lisowski (22 września 2016 r. godz.14:09)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (22 września 2016 r. godz.14:09)
Liczba odwiedzin:3728

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu