Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Rozstrzygnięte ---
--- archiwalne ---

03.03.2015 r.
Zawiadomienie o unieważnienieniu przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


03.12.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. ''Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci'' dla maksimum 10 osób dofinansowanego ze ?rodków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


04.11.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. ''Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci'' dla maksimum 20 osób dofinansowanego ze ?rodków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


29.10.2014 r.
Zawiadomienie o unieważnienieniu przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia społeczna wraz z zapewnieniem noclegów i wyżywienia dla maks. 30 słuchaczy w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


28.10.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ?wiadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z kolacjš i ?niadaniem dla max. 15 uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanej w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


08.10.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
05.09.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ?wiadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo - szkoleniowej dla uczestników dwudniowego seminarium w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


15.05.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


11.03.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 - dniowej wizyty studyjnej dla 20 osób w Szwecji w regionie Skania lub w regionie Västerbotten w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi w Szwecji sposobami organizacji i finansowania opieki nad osobami starszymi oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 5 - dniowej wizyty studyjnej dla 20 osób w Lombardii we Włoszech w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi w Lombardii sposobami finansowania podmiotów ekonomii społecznej.


05.03.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie w roku 2014 oraz 2015 usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek nieodręczonych w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku, w skład, których wchodzą: usługi pocztowe opłacane z dołu oraz usługa odbioru przesyłek.


26.02.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie trzech cykli szkoleniowych specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.


10.01.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo - szkoleniowej dla uczestników dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.


20.12.2013 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.


28.11.2013 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na œwiadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo - szkoleniowej dla uczestników dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.


22.11.2013 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na jednorazowš dostawę w 2013 r. i 2014 r. wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


15.10.2013 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch krajowych wizyt studyjnych (I wizyta - 2 dniowa w okresie listopad/grudzień 2013 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. dolnoœlšskim, II wizyta - 3 dniowa we wrzeœniu 2014 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. wielkopolskim) dla max. 40 osób (po max. 20 osób na jednej wizycie studyjnej) skierowanej do liderów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli ngo z terenu województwa opolskiego, celem zapoznania uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej.


02.10.2013 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch krajowych wizyt studyjnych (I wizyta - 2 dniowa w okresie X-XI 2013 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim, II wizyta - 3 dniowa we wrześniu 2014 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. wielkopolskim) dla max. 40 osób (po max. 20 osób na jednej wizycie studyjnej) skierowanej do liderów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli ngo z terenu województwa opolskiego, celem zapoznania uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej.


04.09.2013 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń dotyczących problematyki przemocy realizowanych w ramach projektu Przemoc to Nie - Moc współfinansowanego przez Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego z środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


28.08.2013 r.
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim".


22.08.2013 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim".


16.08.2013 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 18 szkoleń specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim:

 • w zakresie części 1 - Rodzinny wywiad środowiskowy
 • w zakresie części 2 - KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji
 • w zakresie części 3 - Tworzenie umów w oparciu o Kodeks Cywilny w trybie PZP
 • w zakresie części 4 - Działalność socjalna w zakładzie pracy
 • w zakresie części 5 - Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • w zakresie części 6 - Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych
 • w zakresie części 7 - Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów
 • w zakresie części 8 - Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej
 • w zakresie części 9 - Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013
 • w zakresie części 10 - Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy
 • w zakresie części 11 - Organizacja zespołu opiekuńczo - terapeutycznego w DPS
 • w zakresie części 12 - Praca z rodziną metodą genogramu
 • w zakresie części 13 - Analiza transakcyjna w pracy z klientem pomocy społecznej
 • w zakresie części 14 - Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą
 • w zakresie części 15 - Animator osoby niepełnosprawnej i starszej
 • w zakresie części 16 - Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • w zakresie części 17 - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
 • w zakresie części 18 - Zarządzanie zmianą w jednostce

  29.07.2013 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz ze śniadaniem dla max. 30 uczestników w związku z realizacją dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach Gerontologia społeczna oraz Ekonomia społeczna w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL


  26.07.2013 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i podawaniu posiłków dla uczestników dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach Gerontologia społeczna (max. 30 osób) oraz Ekonomia społeczna (max. 30 osób) w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL


  24.05.2013 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych:

 • na kierunku Gerontologia społeczna

 • na kierunku Ekonomia społeczna  26.04.2013 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie czterech cykli szkoleniowych specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim:

 • w zakresie części 1 Mediacje rodzinne

 • w zakresie części 2 Asystent rodziny

 • w zakresie części 3 Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

 • w zakresie części 4 Język migowy


  15.03.2013 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na jednorazową dostawę wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy we wskazane miejsca materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek
  i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.  11.03.2013 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Œopracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikacje (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną, czterostronicowej wkładki tematycznej (w wersji papierowej), której nakład w wojewodztwie opolskim jest nie mniejszy niż 7000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.


  17.12.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Œświadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.


  19.11.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego Studium Zamówień Publicznych, obejmującego maks. 15 osób (1 grupa), realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 POKL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.

  3.10.2012 r.
  Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie części nr 2 - szkolenia specjalistyczne - po powtórzeniu czynności badania i oceny złożonych ofert.

  28.09.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie części nr 3 - szkolenia z zakresu prawa

  14.09.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie części nr 2 - szkolenia specjalistyczne

  11.09.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie części nr 1 - mediacje rodzinne

  29.06.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie dwóch krajowych wizyt studyjnych (jednej - 2-dniowej oraz drugiej 3 - dniowej) w podmiotach ekonomii społecznej w woj. śląskim dla max. 40 osób (po max.20 osób na jednej wizycie studyjnej) skierowanej do liderów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli ngo z terenu województwa opolskiego, celem zapoznania uczestników z dobrymi praktykami ES, realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  06.06.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 na organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  06.06.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 na organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  06.06.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3 na organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  06.06.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4 na organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  17.01.2012 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład w województwie opolskim powinien wynosić nie mniej niż 7000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.

  30.12.2011 r.
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. opracowania merytorycznego, redagowania, wydawania oraz publikacji (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład w województwie opolskim powinien wynosić nie mniej niż 7000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.

  2.11.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  28.09.2011 r.
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie 40-godzinnego szkolenia - studium Specjalista ds. Zamówień Publicznych oraz 24 - godzinnego warsztatu Działanie środowiskowe metodą CAL (centrum aktywności lokalnej) realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w zakresie części nr 1 - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  08.09.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przetargu na "Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 r. z logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach RPO WO 2007-2013 , PO KL i PO PT".

  06.09.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie 3 tematów szkoleń w ramach projektu "Jest alternatywa" finansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej".

  06.09.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie 40 - godzinnego szkolenia - studium Specjalista ds. Zamówień Publicznych oraz 24 - godzinnego warsztatu Działanie środowiskowe metodą CAL (centrum aktywności lokalnej) realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  w zakresie części nr 2 - Działanie środowiskowe metodą CAL


  06.09.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie 40 - godzinnego szkolenia - studium Specjalista ds. Zamówień Publicznych oraz 24 - godzinnego warsztatu Działanie środowiskowe metodą CAL (centrum aktywności lokalnej) realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  w zakresie części nr 1 - Specjalista ds. Zamówień Publicznych


  03.06.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  w zakresie części IV - Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie


  03.06.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  w zakresie części III - Studium pomocy socjoterapeutycznej


  27.05.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  w zakresie części I - Osoba starsza, niepełnosprawna


  27.05.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  w zakresie części II - Asystent rodziny - studium pracy z rodziną


  06.05.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  06.05.2011 r.
  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczenej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  30.03.2011 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład powinien wynosić nie mniej niż 20 000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.

  22.03.2011 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład powinien wynosić nie mniej niż 20 000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.

  18.11.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie trzech dwudniowych cykli szkoleń interdyscyplinarnych z zakresu budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 60 osób, pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów i edukacji oraz organizacji pozarządowych, realizowanych w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej.

  12.11.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część V

  10.11.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część IV

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część III

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część II

  4.11.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - część I

  26.08.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługę polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

  18.08.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zorganizowanie 4 - dniowej wizyty studyjnej do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 28 osób, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenie 20 godzin warsztatów praktycznych mających na celu zapoznanie uczestników z włoskimi rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, dotyczącymi ekonomii społecznej".

  02.08.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie, tj. opracowanie graficzne, druk oraz dostawę plakatów na potrzeby projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

  28.05.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizację i przeprowadzenie szkolenia podstawowego z zakresu mediacji rodzinnych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

  27.05.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sukcesywną usługę druku wraz usługami składu, łamania, korekty, projektów graficznych oraz dostawą publikacji, plakatów i ulotek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu."

  21.05.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej".

  20.05.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizację i przeprowadzenie szkoleń i jednego seminarium realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim."

  07.05.2010 r.
  Informacja o unieważnieniu części IV postępowania dotyczącego "Organizacji i przeprowadzenia szkolenia podstawowego z zakresu mediacji rodzinnych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

  29.03.2010 r.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej realizowanego w ramach działania 7.2, poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."
  Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
  Opublikował Dariusz Lisowski (22 kwietnia 2015 r. godz.15:15)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (22 kwietnia 2015 r. godz.15:15)
  Liczba odwiedzin:3130
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu