Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---
--- archiwalne ---

20.12.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo - szkoleniowej dla uczestników dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


06.12.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


30.10.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa w 2013 r. i 2014 r. wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


22.10.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo - szkoleniowej dla uczestników dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
Więcej...


02.10.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch krajowych wizyt studyjnych (I wizyta - 2 dniowa w okresie listopad/grudzień 2013 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim, II wizyta - 3 dniowa we wrześniu 2014 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. wielkopolskim) dla max. 40 osób (po max. 20 osób na jednej wizycie studyjnej) skierowanej do liderów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli ngo z terenu województwa opolskiego, celem zapoznania uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej.
Więcej...


23.09.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch krajowych wizyt studyjnych (I wizyta - 2 dniowa w okresie X-XI 2013 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim, II wizyta - 3 dniowa we wrześniu 2014 r. w podmiotach ekonomii społecznej w woj. wielkopolskim) dla max. 40 osób (po max. 20 osób na jednej wizycie studyjnej) skierowanej do liderów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli ngo z terenu województwa opolskiego, celem zapoznania uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej.
Więcej...


12.08.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim".
Więcej...


25.07.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących problematyki przemocy realizowanych w ramach projektu Przemoc to Nie - Moc współfinansowanego przez Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego z środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Więcej...


12.07.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i podawaniu posiłków dla uczestników dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach Gerontologia społeczna (max. 30 osób) oraz Ekonomia społeczna (max. 30 osób) w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL
Więcej...


10.07.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz ze śniadaniem dla max. 30 uczestników w związku z realizacją dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach Gerontologia społeczna oraz Ekonomia społeczna w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL
Więcej...


9.07.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 18 szkoleń specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.
Więcej...


29.04.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach Gerontologia społeczna (część 1) oraz Ekonomia społeczna (część 2). Zamawiający dopuścił składanie ofert na 2 części.
Więcej...


29.03.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterech cykli szkoleniowych specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim
Więcej...


06.03.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy we wskazane miejsca materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


01.03.2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikacja (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadaj?cym mutację regionaln? - czterostronicowej wkładki tematycznej (w wersji papierowej), której nakład w województwie opolskim jest nie mniejszy niż 7000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.
Więcej...


01.12.2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


30.10.2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego Studium Zamówień Publicznych, obejmującego maks. 15 osób (1 grupa), realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 POKL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.
Więcej...


28.08.2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


06.06.2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch krajowych wizyt studyjnych (jednej - 2-dniowej oraz drugiej 3 - dniowej) w podmiotach ekonomii społecznej w woj. śląskim dla max. 40 osób (po max.20 osób na jednej wizycie studyjnej) skierowanej do liderów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli ngo z terenu województwa opolskiego, celem zapoznania uczestników z dobrymi praktykami ES, realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


23.05.2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


05.01.2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikacja (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład w województwie opolskim powinien wynosić nie mniej niż 7000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.
Więcej...


20.12.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikacja (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład w województwie opolskim powinien wynosić nie mniej niż 7000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.
Więcej...


20.10.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


26.08.2011 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłasza przetarg nieograniczony wg Prawa zamówień publicznych na "Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 r. z logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach RPO WO 2007-2013 , PO KL i PO PT".
Więcej...


24.08.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 40 - godzinnego szkolenia - studium Specjalista ds. Zamówień Publicznych oraz 24 - godzinnego warsztatu Działanie środowiskowe metodą CAL (centrum aktywności lokalnej) realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


23.08.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 3 tematów szkoleń w ramach projektu Jest alternatywa finansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej.
Więcej...


17.05.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie cykli szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...01.04.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...10.03.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną - czterostronicowej wkładki tematycznej, której nakład powinien wynosić nie mniej niż 20 000 egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e-wydań wkładki.
Więcej...27.10.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie trzech dwudniowych cykli szkoleń interdyscyplinarnych z zakresu budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 60 osób, pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów i edukacji oraz organizacji pozarządowych, realizowanych w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej.
Więcej...19.10.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.
Więcej...06.08.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...02.08.2010 r.
Opole: zorganizowanie 4 - dniowej wizyty studyjnej do włoskich przedsiębiorstw społecznych dla 28 osób, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenie 20 godzin warsztatów praktycznych mających na celu zapoznanie uczestników z włoskimi rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, dotyczącymi ekonomii społecznej.
Więcej...21.07.2010 r.
Opole: Wykonanie, tj. opracowanie graficzne, druk oraz dostawa plakatów na potrzeby projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...13.05.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa druku wraz usługami składu, łamania, korekty, projektów graficznych oraz dostawą publikacji, plakatów i ulotek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...10.05.2010 r.
Opole: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podstawowego z zakresu mediacji rodzinnych realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Więcej...30.04.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej.
Więcej...27.04.2010 r.
Opole: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń i jednego seminarium realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.
Więcej...8.03.2010 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego w ramach projektu systemowego Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej realizowanego w ramach działania 7.2, poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...


Osoba odpowiedzialna za treść Adam Różycki
Opublikował Dariusz Lisowski (10 stycznia 2014 r. godz.11:58)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (10 stycznia 2014 r. godz.11:58)
Liczba odwiedzin:3243

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu