Dostawy ściennych dozowników do płynu dezynfekującego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii (COVID-19), realizowanych w ramach projektu pn.: „Wspieramy DPS”, finansowany ze środków PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – Znak sprawy: UZP.4011.1.2021

  1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Dozownik ścienny – Wspieramy DPS.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty.xlsxMS Excel document, opens a new window
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

11.01.2021 r.

  1. 11.01.2021 Pytania i odpowiedzi.docxMS Word document, opens a new window

8.02.2021 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPDF document, opens a new window

15.04.2021 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia e-zamowienia.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (5 stycznia 2021 r. godz. 22:11)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (15 kwietnia 2021 r. godz. 21:30)