Rejestr zmian

27.10.2020 r. – publikacja pliku 27.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx

26.10.2020 r. – publikacja plików: 26.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx- dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie, 26.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3A do SIWZ – Wzór umowy cz 1-9 3D.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3B do SIWZ – Wzór umowy cz 12-14 NDS.docx oraz 26.10.2020 Zmiana ogłoszenia w BZP – zmiana terminu składania ofert.docx

23.10.2020 r. – publikacja plików: 23.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 23.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

22.10.2020 r. – publikacja plików: 22.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 22.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

20.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 10, 11,13.docx

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie w cz. 1 oferty nr 6.docx

14.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pon. 30 tys. euro

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie ofert w częściach 1, 2, 3.docx

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Poprawa 14.10.2020 r. – Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

13.10.2020 r. – publikacja Uchwały nr 3525/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert oraz przeniesienie konkursu ofert do zakończonych

9.10.2020 r. – publikacja: Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

8.10.2020 r. – publikacja odrzuceń i unieważnień

5.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

2.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

30.09.2020 r. – publikacja zestawienia ofert

29.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

28.09.2020 r. – publikacja modyfikacji ogłoszenia

22.09.2020 r. – publikacja deklaracji dostępności

22.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

17.09.2020 r. – publikacja pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

16.09.2020 r. – publikacja wykazu złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

16.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

31.08.2020 r. – publikacja informacji o udzieleniu zamówienia

27.08.2020 r. – publikacja planu zamówień publicznych

24.08.2020 r. – publikacja II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14.08.2020 r. – w zamówieniu publicznym pow. 30 tys. euro http://bip.rops-opole.pl/?p=346 dodano plik „Załącznik 2 – Wzór umowy – zmiana z dnia 14.08.2020 r. - dokument MS Word

13.08.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.08.2020 r. – przeniesienie treści z poprzedniej wersji BIP ROPS w Opolu