Rejestr zmian

15.01.2021 r. – publikacja pliku: 15.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia części 61.pdf

14.01.2021 r. – aktualizacja danych kontaktowych pracowników

13.01.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 13 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

11.01.2021 r. – publikacja 2 ofert pracy: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej oraz Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D…

11.01.2021 r. – publikacja pliku: 11.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. nr 12.pdf

11.01.2021 r. – publikacja pliku: 11.01.2021 Pytania i odpowiedzi.docx

5.01.2021 r. – publikacja zamówienia COVID

5.01.2021 r. – publikacja pliku: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu

30.12.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 2 po uchyleniu od zawarcia umowy.docx

29.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 13 – modyfikacja.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 13.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 4, 6, 7, 8, 9.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 14.pdf

23.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1, 2, 3, 5, 10 – BZP 23.12.2020.pdf

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

15.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

15.12.2020 r. – publikacja oferty pracy: Podinspektor

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

7.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

7.12.2020 r. – publikacja plików: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiana.pdf

4.12.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.docx

4.12.2020 r. – publikacja dwóch ogłoszeń o naborze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) oraz Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

4.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.”

4.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Paczki świąteczne”.

27.11.2020 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

26.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

26.11.2020 r. – publikacja pliku: Unieważnienie części nr 2.docx

19.11.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

18.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

18.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

13.11.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 9 po uchyleniu od zawarcia umowy.docx

9.11.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszych ofert.docx

4.11.2020 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx

3.11.2020 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

3.11.2020 r. – publikacja pliku: Pytanie i odpowiedź 03.11.2020.docx

30.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3.docx

28.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

27.10.2020 r. – publikacja pliku 27.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx

26.10.2020 r. – publikacja plików: 26.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx- dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie, 26.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3A do SIWZ – Wzór umowy cz 1-9 3D.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3B do SIWZ – Wzór umowy cz 12-14 NDS.docx oraz 26.10.2020 Zmiana ogłoszenia w BZP – zmiana terminu składania ofert.docx

23.10.2020 r. – publikacja plików: 23.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 23.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

22.10.2020 r. – publikacja plików: 22.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 22.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

20.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 10, 11,13.docx

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie w cz. 1 oferty nr 6.docx

14.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pon. 30 tys. euro

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie ofert w częściach 1, 2, 3.docx

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Poprawa 14.10.2020 r. – Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

13.10.2020 r. – publikacja Uchwały nr 3525/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert oraz przeniesienie konkursu ofert do zakończonych

9.10.2020 r. – publikacja: Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

8.10.2020 r. – publikacja odrzuceń i unieważnień

5.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

2.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

30.09.2020 r. – publikacja zestawienia ofert

29.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

28.09.2020 r. – publikacja modyfikacji ogłoszenia

22.09.2020 r. – publikacja deklaracji dostępności

22.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

17.09.2020 r. – publikacja pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

16.09.2020 r. – publikacja wykazu złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

16.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

31.08.2020 r. – publikacja informacji o udzieleniu zamówienia

27.08.2020 r. – publikacja planu zamówień publicznych

24.08.2020 r. – publikacja II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14.08.2020 r. – w zamówieniu publicznym pow. 30 tys. euro http://bip.rops-opole.pl/?p=346 dodano plik „Załącznik 2 – Wzór umowy – zmiana z dnia 14.08.2020 r.MS Word document

13.08.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.08.2020 r. – przeniesienie treści z poprzedniej wersji BIP ROPS w Opolu