Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

29.06.2020 r.

Uchwała nr 2960/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnychexternal, MS Word document, opens a new window

29.05.2020 r.

Wykaz złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnychexternal, MS Word document, opens a new window

6.05.2020 r.

Uchwała nr 2664/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 maja 2020 r.external, MS Word document, opens a new window

Ogłoszenie konkursowe – załącznik do uchwały 2664/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 maja 2020 r.external, MS Word document, opens a new window

Wzór karty oceny formalnej ofertexternal, MS Word document, opens a new window

Wzór karty oceny merytorycznej ofertexternal, MS Word document, opens a new window

Klauzula informacyjna RODOexternal, MS Word document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Pydych
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)